Sieviläisten sivistämiselle tuli vauhtia 1830-luvulla, jolloin Saloisten kihlakunnan tuomari Zachris Alopaeus lahjoitti 16 000 ruplaa köyhimmän kansanluokan kasvattamiseksi. Talonpojat eivät oikein arvostaneet Alopaeuksen koulua ylimääräisten maksujen takia, mutta koulu muokkasi pohjaa varsinaisten kiertokoulujen pitämiselle. Alopaeuksen rahastosta maksettiin palkkaa vielä 1900-luvulla kiertokoulunopettajille.

[Kuva: Korhosen kansakoulun maalaustalkoot]
Kukonkylän (korhosen) kansakoulun maalaustalkoot kesällä 1923. Kuva SKSA.

Ensimmäinen koulu Sieviin saatiin vuonna 1896 pitkällisten taisteluiden jälkeen. Korhosen ja Sievinkylän asukkaat olivat kyllästyneet kuntakokouksen kielteiseen asenteeseen, joten he päättivät perustaa yksityisen koulun Korhoseen. Piirijakoasetus vuodelta 1898 takasi sen, että kunnalliset kansakoulut pääsivät vähitellen toiminnan alkuun eri kylillä. Vanhankirkon ensimmäinen koulu valmistui Verrosen männikköön vuonna 1908. Varsinainen kansakoulu aloitti toimintansa jo 29.9.1904 Alatalon ”Wanhanpappilan” asuntorivissä. Kiiskilän koulu valmistui vuonna 1907. Suunnittelija ja rakentaja oli Heikki Wiia, joka oli myös oiva valokuvaaja.

Nykyisin kouluverkko on laaja, ja se ulottuu joka kylälle. Peruskoulun alimpia luokkia on Kukossa, Korhosessa, Vanhallakirkolla, Jyringissä, Leppälässä, kirkonkylällä, Kiiskilässä, Karjulassa, Järvikylällä ja Jokikylällä. Kirkonkylän peruskoulun yhteydessä on harjaannuttamisluokka vaikeavammaisille sekä Haikolan erityiskoulu. Koulukeskuksen yhteyteen on vuonna 2004 valmistunut uusi rakennus, Jussinpekan koulu, peruskoulun ylimpiä luokkia varten. Oma yksisarjainen lukio kunnassa aloitti vuonna 1990. Omat tilat saatiin vuonna 1997.