Pohjois-Pohjanmaan historian tallentaminen oli 40 vuoden ajan Harri Turusen työnä ja harrastuksena.  Turusen laaja tuotanto kattaa 31 historiateosta, 18 kirjoitus- ja toimitusteosta, 58 vastaavan toimittajan työtä ja toimituskuntiin osallistumista. Hän kirjoitti peräti 265 lehtiartikkelia historiasta, henkilöistä ja kotiseututyöstä. Monipuolisesta julkaisuosaamisesta todistaa vielä 28 historiikkia ja pienpainatetta. Häneltä saatiin toimeksiantona yhteensä 131 henkilöhistoriaa ja verkkoartikkelia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Biografiakeskukselle ja KirjastoVirmaan.

Vaatimaton, sopuisa ja sanavalmis

Harri Turunen syntyi 28.2.1952 viisilapsiseen perheeseen Oulaisissa. Isä Urho oli Karjalan evakkona kotoisin Salmista ja äiti Elsa Muurasjärveltä. Avioiduttuaan vanhemmat muuttivat Raahen kautta Oulaisiin, jonne perustivat kellosepän liikkeen. Harri asui koko elämänsä Oulaisissa lukuun ottamatta opiskeluvuosiaan Jyväskylässä.

Vuonna 1972 Harri Turunen pääsi Oulaisten yhteiskoulusta ylioppilaaksi. Hän valmistui vuonna 1980 Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan Suomen historia. Turunen toimi vuosina 1980–83 tutkijana muun muassa vesihallinnon sekä Oulaisten kaupungin palkkalistoilla. Vuodet 1983–91 Harri Turunen työskenteli sanomalehti Liiton Pyhäjokialueen aluetoimittajana. Vuoden 1991 lopulla hän ryhtyi vapaaksi toimittajaksi ja ammattihistorioitsijaksi.
 

Kulttuurivaikuttaja

FM Harri Turusen ensimmäisestä Pyhäjokiseudun lehtijutusta vuonna 1979 alkoi pitkä yhteistyö paikallisten sanomalehtien kanssa.  Päätoimittaja Yrjö Talvi myös ohjasi tuoreen maisteri Turusen kotiseutujulkaisujen toimitustyöhön kuten myös paikallisen ja alueellisen kotiseututyön pariin.  Harri Turunen toimi Kotiseudun joulu -lehden toimituskunnassa 1980-2000, minkä jälkeen toiminta jatkui vastaavana toimittajana Pyhäjokialueen joulu -lehdessä vuodet 2001-16.

Harri Turunen toimi Pyhäjokialueen Kotiseutuliiton johtokunnassa vuodesta 1984 ja liiton puheenjohtajana 21 vuotta vuodesta 1995 alkaen. Oulaisten kotiseutuyhdistyksen toimijana ja Oulaisten kaupungin kulttuurivaikuttajana 1985-2016 hän oli perustamassa muun muassa Oulaisten kotiseutuyhdistykselle kotiseutuarkistoa, laajaa julkaisusarjaa ja sukututkimusjaostoa. Turunen oli arvokas jäsen Oulaisten kaupungin erilaisissa toimikunnissa, joiden suurimmat tulokset ovat Penttilän kulttuuritalo ja rakennuskulttuuriperinnön vaalinta.
 

Paikallishistoria vai pitäjäkirja

Harri Turunen oli ammattihistorioitsija. Hän kirjoitti vuonna 1981 artikkelin, jossa hän piti aikansa kaavamaista paikallishistoriankirjoitusta ongelmallisena paikkakunnan omaleimaisuuden esilletuonnin ja paikallisidentiteetin kannalta. Paikallishistoriallisen toimiston julkaisusäännöstöön Harri Turunen vastasi sisällön tieteellisyydellä, hyvällä luettavuudella ja kiinnostavalla sisällöllä. Hänen historiankirjoissaan nousee aina esiin tutkimuskohteen erityispiirteet, jotka nostattavat paikallisidentiteettiä. Hyvin osuvat ja omaperäiset teosten nimet ja kuvitus ovat Harri Turusen historianteoksille luonteenomaisia.

Raimo Visuri Suomen Elämäntarinayhdistyksestä muistelee osuvasti Harria: Opin tuntemaan Harri Turusen humaanina kollegana ja ystävänä, jonka vaatimaton, sopuisa ja sanavalmis esiintyminen herätti varauksetonta luottamusta. Tiedemiehen nöyryydellä hän auliisti jakoi omaa osaamistaan myös muille kotiseutunsa menneisyydestä kiinnostuneille kirjoittajille. Lukuisat pohjoispohjalaiset kyläkirjojen tekijät ovat laillani kiitollisia hänen ohjauksestaan ja tuestaan tärkeässä muisti- ja perimätiedon tallentamisessa.
 

Valtakunnallinen merkitys

Valtakunnallisesti katsottuna Harri Turusen pääteos on Suomalainen kotiseutuliike 1945-2000.  Suurteos sai arvostavia lausuntoja akateemisissa piireissä. Turunen toimi Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsenenä 2004-2016. Hän sai kiitosta asiantuntevasta osallistumisesta Suomen Kotiseutuliiton ja myös Oulun historiaseuran toiminnassa jäsenenä, jonka laaja-alainen näkemys ja harkitut mielipiteet vakuuttivat. Harri Turunen sai tunnustusta arvokkaasta kulttuurityöstään Oulaisissa ja Pohjois-Pohjanmaalla muun muassa Paikallislehdistön Antti-patsaan 2001, Oulun Historia-seuran Olaus Magnus -palkinnon 2012 ja Suomen Elämäntarinayhdistyksen Elämänmalja-palkinnon 2014.

Puoliso

Ritva Turunen, opettaja

Lähdeluettelo

Aitto-oja, Tuula, Mauno Nevala & Tapani Tirilä (2017): In memoriam: Harri Turunen 1952–2016. Kaleva 14.1.2017.
Bibliographica Harri Turunen. Harri Turusen kirjallisia julkaisuja vuosilta 1977-2017.
Curriculum vitae Harri Turunen. Oulainen, 26.8.2015.
Turunen, Harri (1981).  Paikallishistoria on kotiseututyön suurhanke. Kotiseudun joulu 1981, s. 8-9.
Moisander, Kirsi (2017). Suuri kotiseutuystävä on poissa. Kotiseutuposti 1/2017, s. 15.
Visuri, Raimo (2017). In memoriam Harri Turunen. Elämäntarina 1/2017, s. 7.
Turunen, Harri (2004). Lukijalle. Pyhäjokialueen asialla: Pyhäjokiseudun 50-vuotisjuhlakirja. Toim. Harri Turunen. Oulainen.

Katso myös