[Kuva: Metsänvartijan pirtti]

Osoite: Rantatie 3, 93400 Taivalkoski
Yhteystiedot ja aukioloajat, ks. museot.fi

Taivalkosken kunnan kotiseutumuseon perusnäyttelyä suunniteltaessa lähtökohtana on ollut taivalkoskelainen talonpoikaiskulttuuri. Museon esinekokoelmat koostuvat pääasiassa alueelle tyypillisten elinkeinojen esineistöstä. Näitä elinkeinoja ovat maa- ja metsätalous, kalastus, metsästys, poronhoito ja maitotalous. Suurimman esineryhmän muodostavat taloustavarat, joista maito- ja kotitaloustavaroita on eniten. Muita suurehkoja ryhmiä ovat tuohi- ja päretyöt, puuntyöstövälineet, suutarin työvälineet, puvut ja asusteet sekä kankaankudonta- ja ompeluvälineet.

Museon esineisiin kuuluu myös rahakokoelma, jota säilytetään pankissa. Rahakokoelman on lahjoittanut Elina Parviainen vuonna 1976 ehdolla, että kunta järjestää hänen hautansa hoidon ja näyttelyvitriinin rahakokoelmalle. Samassa yhteydessä Elina Parviainen lahjoitti myös muuta esineistöä.

[Kuva: Puoji-aitta]

Museoalueella on metsänvartijan virka-asunto, savusauna, kolme pientä aittaa ja isompi puoji-aitta. Esikuvana rakennusten sijoittelussa on ollut tyypillinen Iijokivarren pihapiiri. Pääkohteen muodostaa metsänvartijan pirtti, jossa on eteinen, pirtti ja kaksi kamaria.

Perusnäyttelyn tarkoituksena on esitellä tavanomaisen taivalkoskelaisen talonpoikaisperheen elämää 1930-luvulla. Eräänlaisena kehystarinana voidaan ajatella, että perheenjäseniä olivat isäntä, emäntä ja kolme lasta. Palkollisia ei ollut. Lisäksi talouteen kuului yksi miespuolinen jäsen, joka harjoitti suutarin ammattia toisessa kamarissa.

Näyttely toteutetaan pitämällä esillä tavanomaista arkiesineistöä, joka luontevasti soveltuu tähän ympäristöön ja tämän perheen tarpeisiin. Pirtissä erottuvat toisistaan selvästi miesten- ja naistenpuoli. Miestenpuolella isäntä valmisti perheen tarpeisiin mm. puu- ja pahka-astioita ja teki tuohi- ja päretöitä. Naistenpuolella emäntä karstasi villoja, kehräsi lankaa ja kutoi kangaspuilla. Isäntä harjoitti myös kalastusta; kalastustarvikkeita säilytetään eteisessä. Kamareista toinen on isännän ja emännän kamarina.

[Kuva: Museon aittoja]

Pihapiiriin kuuluvat aitat (3 kpl) toimivat sekä varasto- että näyttelytiloina. Tässä vaiheessa niitä ei voi sopeuttaa täysin päärakennuksen näyttelyyn, sillä museolla ei ole tarpeeksi varastotilaa. Aitoissa on esillä maitotalous-, maatalous- ja kotitaloustavaroita. Pihapiiristä hieman kauempana oleva puoji-aitta toimii esinemuseona, jossa on esillä erilaisia pienryhmiä: karjatalous, kalastus, metsästys, ajokalut, maitotalous, pettutalous, tuohi- ja päretyöt, köydet ja köydentekovälineet, puuntyöstö, metsätyöt ja tervatalous.