[Kuva muistomerkistä]
  • Pudasjärvi, Aittojärvi
  • 1994

Muistomerkki sijaitsee Pudasjärven Aittojärvellä. Aittojärvellä käytiin sodan ensimmäinen taistelu 30.9.1944. Muistomerkki paljastettiin 30.9.1994.

Muistomerkin teksti

”Tällä paikalla panssaridivisioonaan kuuluneet JP 4:n miehet hyökkäsivät 30.9.1944 Pudasjärven–Ranuan tielle ja ryhtyivät ensimmäisen kerran vangitsemaan saksalaissotilaita, jotka olivat jääneet maahan hallituksen poistumisvaatimuksista huolimatta.”


Seuraava teksti on muistomerkin vieressä sijaitsevasta opastaulusta.

Ylipäällikön, Suomen marsalkka Mannerheimin syyskuun lopulla 1944 antaman käskyn mukaan Pohjois-Suomeen keskitettyjen joukkojemme oli jatkettava etenemistä kohti pohjoista tarmokkaasti ja otettava kiertoliikkein vankeja, oli tuhottava tai otettava sotasaaliiksi saksalaista sotamateriaalia.

Panssaridivisioonaa komensi kenraalimajuri Lagus, jääkäriprikaatia eversti Nordgren ja jääkäripataljoona 4:ää majuri Ropponen.

Panssaridivisioonan jääkärien ollessa 29. syyskuuta 1944 vielä tuntuvasti Pudasjärven lounaispuolella jääkäripataljoona (JP 4) aloitti Kollajan–Mertajärven–Aittojärven kautta tapahtuneen koukkauksen ja saavutti pääosineen Pudasjärven–Ranuan tien 30.9. klo 10 tällä kohdalla. JP 4:n 2. komppania otti vangiksi Aittojärven kylän maastossa kaikkiaan 72 saksalaista moottoriajoneuvoineen.

Tämän tienkatkaisukohdan pohjoispuolella vihollinen ampui JP 4:n 3. komppanian asemia tykistöllään, jolloin kaatui kolme jääkäriä: Helge Kalevi Kariluoto Kuusankoski, Kalle Johannes Ojala Ilmajoki, Voitto Aarre Puronaho Kaustinen.

Aseveljeyden aika saksalaisten kanssa oli lopullisesti päättynyt.