Sirkka Sassali kirjaston johdossa 1959, 1960–1974: Lähikirjastoverkko luodaan

Sotien jälkeiset vuodet olivat koko maassa kirjastojen uudistusaikaa. Vuoden 1962 kirjastolain ansiosta perustettiin 1960-luvulla ensimmäiset maakuntakirjastot, rakennettiin sivukirjastoja, mentiin sairaaloihin ja laitoksiin, kaduilla ja teillä alkoi liikkua kirjastoautoja. Vuodesta 1959 kirjastonjohtajana toiminut Sirkka Sassali koki uskomattoman työpaineen. Lähiöiden kirjastokysymykset tulivat keskeisiksi uusien asuma-alueiden rakentamisen ja kuntaliitoksen johdosta. Oulun ensimmäinen sivukirjasto, Karjasillan kirjasto, aloitti toimintansa Teuvo Pakkalan koululla joulukuussa 1951. Kirjastoauton hankkiminen pantiin vireille, mutta hanke toteutui vasta v. 1975.

[Kuva: Karjasillan sivukirjasto]
Karjasillan sivukirjasto. Ensimmäinen sivukirjasto avasi ovensa Teuvo Pakkalan koululla 3.12.1951. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoelmat.

Vuosikymmenien työn tuloksena Oulun kaupunginkirjastolle myönnettiin maakuntakirjaston tehtävät v. 1973. Ehtona maakuntakirjasto-oikeuksille oli uusi pääkirjastorakennus. Kirjastolautakunta ja kirjastonjohtaja tiedottivat kerta toisensa jälkeen tilantarpeesta luottamusmiehille ja julkiselle sanalle. Vielä ennen eläkkeelle jäämistään Sirkka Sassali ehti tehdä alustavan huonetilaohjelman uudelle kirjastotalolle. Rakennushanke jäi perinnöksi Kaija Salmelle.

Suunnittelun ja rakentamisen vuodet 1974–1981: Kohti Kaarlenväylää

Kauppatorin ympäristön suunnittelusta järjestettiin 1960-luvun alussa arkkitehtuurikilpailu. Sillä etsittiin läänin pääkaupungin arvoa vastaavaa ratkaisua merellisen Oulun hallinto- ja kulttuurikeskukselle. Monumentaalikeskus-kilpailun voittivat arkkitehdit Marjatta ja Martti Jaatinen. Siinä Vänmanninsaareen sijoitettiin teatteri- ja konserttitalo sekä niiden keskelle 22-kerroksinen virastotorni. Vänmanninsaareen päätettiin kuitenkin rakentaa pääkirjasto ja musiikkikeskus Karjasillalle.

Kaija Salmen astuttua kirjastonjohtajaksi v. 1974 hän sai heti alkajaisiksi työpöydälleen lausuntopyynnön uuden pääkirjaston luonnospiirustuksista. Syksyllä 1975 taloon tuli apulaisjohtajaksi Benita Pasanen, entinen Oulun kaupunginkirjaston osastonhoitaja. Kun keväällä 1977 asetettiin uuden kirjastotalon hankeryhmä, siihen kuuluivat molemmat kirjastonjohtajat.

[Kuva: Pääkirjasto] 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on toiminut Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelemassa kirjastotalossa vuodesta 1981. Monumentaalisen betonirakennuksen 54-metrinen julkisivu avautuu näyteikkunana kaupunkiin päin. Kuva Raimo Ahonen 1992. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoelmat.

Hanke eteni vaihe vaiheelta ja Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelema, Antti Nurmesniemen sisustama pääkirjasto luovutettiin kirjastolautakunnalle 4. marraskuuta 1981. Rakennuksen käyttöönotto merkitsi tilojen moninkertaistumista ja mm. av- ja musiikkiosaston perustaminen pääkirjastoon tuli mahdolliseksi.

[Kuva: Pääkirjaston lainausosasto] 
Oulun kaupunginkirjaston lainausosasto on osittain yhdeksän metriä korkea. Kuva Raimo Ahonen 1988. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoelmat.