Lähdeluettelo

Haastattelut

Pitkäaikaisina entisinä kunnallismiehinä ovat haastatteluissa ansiokkaasti kunnan vaiheita valottaneet

 • kunnanvaltuuston puheenjohtaja, talousneuvos Yrjö Lahti
 • kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pentti Koskela
 • kunnanvaltuuston puheenjohtaja, pitäjänneuvos Ilmari Lotvonen
 • kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Alasalmi
 • kunnanhallituksen jäsen Sulo Rasinkangas

Kestilän kunnan arkisto

 • kuntakokousten pöytäkirjoja
 • kunnallislautakunnan kokousten pöytäkirjoja
 • kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjoja
 • kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjoja
 • kansakoululautakunnan kokousten pöytäkirjoja
 • koululautakunnan kokousten pöytäkirjoja
 • kunnalliskertomuksia
 • työasiainlautakunnan kokousten pöytäkirjoja

Kestilän seurakunnan arkisto

 • Pitäjänkokousten pöytäkirjoja

Painetut kirjalliset lähdeteokset

 • Vilmusenaho, Risto: Siikajokilaakson historia. Osa 2: 1860–1960. Siikajoki, 1984.
 • Talvisodan historia 1–4. Toim. Sotatieteen laitoksen sotahistorian toimisto. Sotatieteen laitoksen julkaisuja 16. Porvoo: WSOY, 1978–1979.
 • Jatkosodan historia 1, 2, 3 ja 5. Toim. Sotatieteen laitoksen sotahistorian toimisto. Sotatieteen laitoksen julkaisuja 25. Porvoo: WSOY, 1988–1992.
 • Sarjala, Jukka: Suomalainen koulutuspolitiikka. Porvoo: WSOY, 1981.
 • Aalto, Teemu: Kansakunnan historia. Osa 4: Kansakunta kerää voimia 1855–1890. Porvoo: WSOY, 1976.
 • Virtanen, Kari O.: Kansakunnan historia. Osa 5: Ahdistettu kansakunta 1890–1917. Porvoo: WSOY, 1974.
 • Huttunen, Veikko: Kansakunnan historia. Osa 6: Täysivaltainen kansakunta 1917–1939. Porvoo: WSOY, 1968.
 • Huttunen, Veikko: Kansakunnan historia. Osa 7: Täysi-ikäinen kansakunta 1939–1973. Porvoo: WSOY, 1974.
 • Törmäkangas, Seppo: Kestilän koululaitoksen historia. Pro gradu-tutkielma. Oulun yliopisto, 1989.