Vanhainkodin rakentaminen vauhdittui keväällä 1964. Kunta ja vanhainkodin kannatusyhdistys päättivät hoitaa yhteistyössä rakentamisen. Kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 470 000 mk (3,3 milj. mk), josta kunnan osuus oli 146 000 mk (1,0 milj. mk). Varsinaisen kunnalliskodin rakentaminen jäi kannatusyhdistykselle; sairasosaston rakennutti kunta. Kunta takasi kannatusyhdistyksen lainat, ja yhdistys sai hankkeeseen avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Useita neuvotteluja ja Helsingin käyntejä tarvittiin, ennen kuin hanke oli valmis. Valtuuston puheenjohtaja Yrjö Lahti, kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Mäntymaa ja sosiaalisihteeri Väinö Närhi hoitivat asiaa.

Vanhainkodin urakoi Veikko Kanerva Iistä. Vesi- ja viemäröintityöt urakoi Huber Oy, ja sähköt asensi Hammarin Sähkö. Työt käynnistyivät maaliskuussa 1965, ja kauan kaivattu kunnalliskoti valmistui tammikuussa 1966.

Kunnanvirasto-paloasema valmistui 1969

Kunnan nykyisen virastotalon ja paloaseman rakentamisesta keskusteltiin vuosia valtuustossa. Paloasemaa suunniteltiin eräässä vaiheessa keskuskoulunkin yhteyteen. Hanke ei sellaisena toteutunut. Kunnan omana työnä toteutettu rakennushanke käynnistyi elokuussa 1968 ja valmistui lokakuussa 1969. Virastotalo-paloaseman myötä kunta sai kipeästi tarvitsemansa tilat laajentuviin toimintoihinsa. Palloilusalin rakentaminen on palvellut liikunnan harrastajia, joita Kestilässä on paljon. Palolaitos sai myös ajanmukaiset tilat, joissa se on voinut kunnostaa ja säilyttää pelastustoimen edellyttämää kalustoaan. Kestilän VPK toimii kunnan palokuntana sopimuksen pohjalta. Lähtövalmius ja taidot ovat palokunnalla moneen kertaan koetellut ja hyviksi havaitut. Virastotalo-paloaseman vihkiäisjuhlia vietettiin 11.1.1970 maaherra Niilo Ryhdän ollessa kunniavieraana.

Kunnan tuella vesihuolto kuntoon

Vesihuollon järjestäminen maaseudulle on ollut mittava haaste: haja-asutusalueiden vesihuollon turvaaminen on vaatinut tuntuvia taloudellisia uhrauksia. Se on tarjonnut samalla työtä ja ollut merkittävä edistysaskel asukkaille. Kestilän kunta on toteuttanut vesihuollon osakeyhtiön avulla. Kestilän Vesihuolto Oy:ssä kunta on ollut suurin osakkeenomistaja. Kunta on myös taannut yhtiön lainat.