Lauri Ukkola syntyi Haukiputaan Vareputaalla 5.11.1920 kuusilapsisen työläisperheen esikoiseksi. Niukoista ajoista huolimatta hän sai kansakoulun jälkeen käydä keskikoulun Iissä. Jo koulukesinään Ukkola oli töissä Halosenniemen sahalla, missä hän kiinnostui metsäalasta. 17-vuotiaana hän aloitteli metsätöissä, mutta sitten tuli kutsu suorittamaan asevelvollisuutta, jota riittikin aina vuoden 1944 lopulle saakka.

Päästyään sodan jälkeen siviiliin Lauri Ukkola teki monenlaisia töitä. 1950-luvun alussa hän esimerkiksi toimi Oulun läänin vaalipiirin Sosialidemokraattinen Piirijärjestö ry:n järjestäjänä ja tiedotussihteerinä. Hän oli myös liki kolme vuotta Oulun seudun Osuuskassan Haukiputaan konttorin hoitajana. Sen jälkeen hän oli parin vuoden ajan Oulun Sosialidemokraattisen piirin sihteeri.

Lauri Ukkolan ehdottomia sydämenasioita olivat raittiusaate sekä työväenliike. Ukkolan pitkä raittiusura alkoi, kun sosiaaliministeriö määräsi hänet 1957 kunnallisen raittiuslautakuntatoiminnan tilapäiseksi piiriohjaajaksi Oulun ja Lapin lääneihin Kainuun aluetta lukuun ottamatta. Silloinen työmaa oli Oulun läänin etelälaidalta Utsjoelle saakka, ja matkapäiviä kuukaudessa kertyi 16. Vuodesta 1971 eteenpäin Ukkola oli raittiustoimen ohjaajana ja tarkastajana lääninhallituksessa Oulun läänin alueella aina eläkkeelle jäämiseensä 1984 asti.

Muiden toimiensa ohella Lauri Ukkola oli mukana Haukiputaan kunnalliselämässä 40 vuoden ajan. Pitäjän kunnanvaltuustossa hän istui 27-vuotiaasta lähtien. Hänelle mieluisia olivat erityisesti raittius-, liikunta-, nuoriso-, koulu- ja sivistyslautakuntien työt. Ukkolalla oli lukuisia luottamustehtäviä. Hän oli esimerkiksi puheenjohtajana kansakoululautakunnassa ja sittemmin koululautakunnassa, jossa hän toimi peruskoulu-uudistuksen puolesta. Hänen ansiostaan Haukipudas siirtyi peruskoulujärjestelmään vuosia ennen alueen muita kuntia. Ukkola oli myös Haukiputaan työväenopiston (nykyisen Kiiminkijoen opiston) isä: hänen kiinnostuksensa kansansivistystyöhön johti opiston perustamiseen vuonna 1963, ja hän myös toimi opiston johtokunnan puheenjohtajana vuodet 1963–1988.

Lauri Ukkola oli aktiivisesti mukana monilla itseään kiinnostavilla aloilla. Nuorisotyön saralla hän esimerkiksi oli Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton liittoneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja, Oulun Sosialidemokraattisen Nuorisopiirin puheenjohtaja 1950-luvulla sekä mukana läänin nuorisolautakunnan toiminnassa. Hän oli perustamassa paikallislehti Rantapohjaa, joka hänen esityksestään sai nimensäkin. Ukkola oli myös ehdokkaana kolmissa valtakunnallisissa vaaleissa, joissa hän menestyi kohtalaisesti. Hän oli SDP:n kunniajäsen ja sai Paasio-mitalin. Kaiken muun ohella hän toimi lähes 40 vuotta Haukiputaan seurakunnan tilintarkastajana.

Eläkeiällä Ukkola oli aktiivisesti mukana Haukiputaan Rintamamiesveteraanit Ry:n toiminnassa. Hyvänä puhujana hän esiintyi monissa tilaisuuksissa. Myös Asemakylän vanhustentaloyhdistys, Eläkkeensaajat, sukuseura ja sukututkimus jaksoivat kiinnostaa häntä.

Puoliso

Kerttu Ukkola

Lähdeluettelo

  • Seppälä, Heikki: Lauri Ukkola In Memoriam. Rantapohja 9.3.2010, s. 4
  • Takaluoma, Leena: Raittiusmies ja tupsusaappainen tyttö: 80 vuotta. Rantapohja 2.11.2000, s. 9
  • Koponen, Erkki: Wanhat toverit kertovat. 1997.