Katri Tuori syntyi 7.9.1858 Foudilan talon tyttärenä. Kun vuonna 1871 Limingassa aloitti toimintansa etupäässä pojille tarkoitettu kansakoulu, aloitti Katri Tuori, silloinen Foudila, neljän muun opinhaluisen tytön kanssa koulun. Kansakoulun jälkeen hän kävi Jyväskylän seminaarin ja toimi Ilmajoella opettajana kaksi vuotta.

Katri Tuori ystävystyi jo lapsena koulutoverinsa Abraham Ojanperän kanssa, josta tuli sittemmin laulupedagogi ja aikansa johtava suomalainen laulaja. Ojanperä kosi nuorena miehenä Katri Tuoria, mutta Foudilan isäntä ei luvannut tytärtään miehelle, jolla ei ollut kunnollista ammattia. Nuorten välit säilyivät kuitenkin läheisinä, ja Ojanperän kiertäessä maailmalla he pysyivät kirjeenvaihdossa keskenään.

Kun Liminkaan perustettiin toinen kansakoulu tyttöoppilaita varten, tuli Tuori sen ensimmäiseksi opettajaksi syksyllä 1882. Hän oli alusta alkaen mukana monenlaisessa nuorison sivistystyössä ja alkoikin jo samana vuonna harjoittaa liminkalaisista nuorista kokoamaansa sekakuoroa. Vuotta myöhemmin järjestettiin hänen johdollaan Jurvalan talossa ensimmäiset iltamat Suomen Naisyhdistyksen hyväksi. Nämä kasvatus- ja sivistystoimet johtivat sittemmin Limingan nuorisoseuran syntymiseen; seuran perustava kokous pidettiin Katri Tuorin koululla vuonna 1891. Katri Tuori oli opettajattarentoimessaan yli kolmekymmentä vuotta, aina vuoteen 1916 saakka. Hän teki pitkän päivätyön lasten ja nuorison innokkaana kasvattajana niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Esimerkiksi edellä mainittua nuorisoseuran laulukuoroa hän johti 25 vuoden ajan.

Katri Tuori oli perustamassa myös Limingan Naisyhdistystä. Ennen Naisyhdistystä Limingassa toimi usean vuoden ajan Tuorin vuonna 1901 perustama Ompeluyhtiö, joka keräsi varoja muun muassa vähävaraisten lasten koulukirjoihin. Ompeluyhdistyksen työohjelma ei ollut Tuorin mielestä kuitenkaan kyllin laaja ja monipuolinen ratkaisemaan lukuisia naisen asemaan liittyviä ongelmia. Niinpä hän perusti Limingan Naisyhdistyksen vuonna 1903. Yhdistys ajoi muun muassa naisten äänioikeutta. Kun naiset saivat kunnallisen äänioikeuden, Limingan Naisyhdistys asetti kunnallisvaaleihin omat ehdokkaansa ja saikin valtuustoon kaksi naista. Naisyhdistys ajoi myös Suomen itsenäisyyttä tukemalla voimakkaasti suojeluskunnan työtä. Vuonna 1919 yhdistys hankki suojeluskunnalle lipun. Käytännön työstä huolehti Tuori, joka hankki kankaan Norjasta, suunnitteli lipun ja ompeli sen yhdessä Aino Haatajan kanssa.

Tuori oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Limingan paikallisen osaston ensimmäinen puheenjohtaja ja istui osaston johtokunnassa useita vuosia. Hän oli perustamassa myös vuonna 1892 toimintansa aloittanutta Limingan kansanopistoa, joka oli Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla ensimmäinen varsinainen jatko-oppilaitos. Abraham Ojanperän kuoleman jälkeen hän teki kirjailija Heikki Toppilan ja norjalaisen Aurora Hanneborgin kanssa laulajan kodista Aappolasta muistokodin ja museon, joka avasi ovensa jo vuonna 1917. Vuonna 1920 Tuori oli mukana Limingan Lotta Svärd -yhdistyksen perustamistyössä. Hän toimi myös sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Tunnustuksena työstään isänmaan ja kotipaikkakunnan hyväksi hänet kutsuttiin vuonna 1929 Lotta Svärd -yhdistyksen Limingan paikallisosaston kunniajäseneksi.

Tuori oli aktiivisesti mukana myös Limingan kirjaston kehittämisessä ja toimi kirjastonhoitajana kahteenkin eri otteeseen. Ensimmäisen kerran hän tuli kirjastonhoitajaksi vuonna 1888. Kun kirjaston toiminta oli myöhemmin 1920-luvulla pysähdyksissä, Tuori tarjoutui vuonna 1925 ottamaan kirjaston jälleen hoitoonsa, jos se sijoitettaisiin hänen taloonsa Kotirantaan. Näin tapahtuikin, ja Katri-tätinä Limingassa tunnettu Tuori huolehti kirjastosta syksyyn 1935, 77-vuotiaaksi saakka.

Katri Tuori kuoli vuonna 1946.

Lähdeluettelo

  • Rantalakeus 18.10.2006
  • Oulun lotta: Lotta-Svärd yhdistyksen Oulun piirin 15-vuotisjulkaisu 1922–1937
  • Limingan narikka 2002
  • Valokaari: Oulun seudun sähkön ja Pällin valo oy:n asiakaslehti 2002: 1