Tunnettu liminkalainen valtiopäivämies Antti Tuomikoski syntyi vuonna 1842 Pyhäjoella. Vähävaraisen perheen lapsena hän ei voinut käydä koulua, mutta opiskeli itsenäisesti ahkerasti ja onnistui hankkimaan laajat tiedot useilta eri aloilta. Tuomikoski harjoitteli jonkin verran räätälin ammattia, mutta erityisesti hän keskittyi opiskelemaan laulua tunnetun lukkarin, kirjailijan ja valtiopäivämiehen Pietari Päivärinnan opastuksella.

Liminkaan Antti Tuomikoski saapui vuonna 1862 lukkarinapulaiseksi. Vuonna 1874 hän sai vakinaisen lukkarin toimen. Harras musiikinrakastaja kiintyi virkaansa ja hoiti sitä koko sydämellään saaden vuonna 1909 director cantuksen arvonimen.

Lukkarinvirkansa ohella Tuomikoski toimi pitäjän kiertokoulunopettajana vuosina 1863–1865. Vuosina 1867–1889 hän oli Limingan kunnankirjurina ja kuntakokouksen esimiehenä 1900–1902. Kuntakokouksissa hän oli mukana, milloin valtiollisilta luottamustoimiltaan ehti. Kunnallisista ja muista ansioistaan Tuomikoski sai kunnallisneuvoksen arvonimen vuonna 1909. Hän hoiti pitkään Limingan säästöpankkia (vuosina 1882–1897 ja 1900–1919), oli perustamassa Limingan kansakoulua sekä puuhaili lisäksi niin kansanopiston kuin pitäjän maataloudenkin kohentamisen parissa.

Tuomikoski valittiin ensimmäisen kerran valtiopäiville vuonna 1885 Oulun tuomiokunnan edustajana. Sen jälkeen hän edusti talonpoikaissäädyssä useita kertoja vuosien 1888–1905 välillä. Tuomikoskella oli vakava kristillinen elämänkatsomus, joka sävytti hänen kaikkia toimiaan. Hänen miellyttävä luonteensa toi hänelle säädystään paljon ystäviä ja kannattajia, ja Tuomikoski olikin aikanaan talonpoikaissäädyn johtomiehiä. Vuosina 1908–1909 hän toimi eduskunnassa Suomalaisen puolueen kansanedustajana Oulun läänin eteläisestä vaalipiiristä. Tuomikoskella oli lukuisia yleisiä luottamustehtäviä. Hän oli muun muassa viisi kertaa maallikkoedustajana kirkolliskokouksissa vuosina 1886–1908, toimi tilattoman väestön komitean ja alakomitean jäsenenä sekä hoiti myös Oulun Läänin Talousseuran puheenjohtajan tointa vuosina 1908–1916.

Vanhemmat

talollinen Erik Tuomikoski ja Anna Greta Fors

Puoliso

Vilhelmiina Tuorila

Lähdeluettelo