Suurten nälkävuosien aikaan syntynyt Juho Tilus oli maanviljelijä henkeen ja vereen. Hän raivasi lisää maata kotitilansa viljelyksiin, ja ostamalla läheisiä pienempiä tiloja saatiin viljelysmaata lisää niin paljon, että Juho-isännän aikana peltoalaa oli kaikkiaan noin 50 hehtaaria. Hän ojitti myös metsämaita niiden tuoton parantamiseksi. Hän oli uudistushaluinen maanviljelijä, joka aina ensimmäisten joukossa hankki tilalleen uudenaikaisia työkoneita ja otti käyttöön uusia työmenetelmiä. Sama uudistushalu näkyi myös siinä, että Tiluksen navettaan hankittiin rotukarjaa ja tyttäret koulutettiin karjakoiksi. Myöhemmin taloon otettiin karjanhoitoharjoittelijoita.

Vaikka Juho Tilus teki pitkiä päiviä maatilan töissä, häneltä riitti harrastusta myös yhteisten asioitten hoitamiseen. Hän oli mukana kuntakokouksissa 1800-luvun lopulta lähtien ja oli kuntakokousten varaesimies vuodesta 1919 alkaen. Hän toimi kunnanvaltuutettuna vuodesta 1919 lähtien aina kuolemaansa eli vuoden 1941 loppuun saakka. Hän oli myös kunnallislautakunnan jäsen 1906–08. Juho Tilus tunnettiin järkevänä miehenä, jonka sanaan luotettiin, ja tultiin mukaan yhteisiin toimiin, joita hän kannatti. Juho Tiluksen nimi oli monta kertaa ensimmäisenä Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:n alkuvaiheissa tarvituissa takauspapereissa. “Kun minä olen joukon vanhin, niin sopiiko, että kirjoitan nimeni ensimmäiseksi”, hän menettelyään vähätteli.

Tiluksen talossa perustettiin 26.2.1906 Himangan maamiesseura, jonka toiminnassa hän oli mukana kuolemaansa saakka puheenjohtajana, kirjurina tai rahastonhoitajana. Hänen harrastuksensa maanviljelyä koskeviin asioihin tunnettiin laajemmaltikin, sillä hän kuului myös Vaasan läänin maanviljelysseuran johtokuntaan ja Keski-Pohjanmaan maanviljelysseuran johtokuntaan sen perustamisesta lähtein kuolemaansa saakka. Juho Tilus oli myös perustamassa Himangan osuuskassaa 17.5.1922 ja toimi osuuskassan hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana vuoden 1941 loppuun. Koska karjanjalostus ja maatalouden kaikinpuolinen kehittäminen olivat lähellä hänen sydäntään, on aivan luonnollista, että hän oli mukana perustamassa Himangalle meijeriä samoin kuin karjantarkkailuyhdistystäkin.

Vaikka Juho Tilus oli käynyt vain kaksi luokkaa kansakoulua, hän oli innokas lukemaan kaikenlaista kirjallisuutta ja harrasti itseopiskelua. Sivistys kuului hänen mielestään myös maaseudun väestölle. Sitä osoitti sekin, että hän olisi halunnut kaikkien lastensa käyvän kansanopistoa ja kannusti heitä muutenkin sivistysharrastuksissa. Juho Tiluksen maailmankatsomus oli vakavan uskonnollinen, mutta se ei estänyt häntä käyttämästä huumoria silloin, kun sillä saatiin selvitettyä vaikeita tilanteita. Tällaisista tapauksista kerrotaan paikkakunnalla vieläkin kaskuja, jotka muistuttavat hänestä vuosikymmenien kuluttua.

Vanhemmat

maanviljelijä Juho Antinpoika Tilus ja Liisa Pekantytär Lankila

Puoliso

Himangalla 26.6.1887 Anna Greta (Kreetta) Isohanni, syntynyt 4.2.1861 Kannus, kuollut 29.4.1944 Himanka, vanhemmat talollinen Erkki Antinpoika Isohanni ja Liisa Sakrintytär Mutka