Ensti Pahkalan koti oli pieni maatila, jossa oli kolmen huoneen talo, ja siinä asui 3 perhettä. Samasta maatilasta saivat kaikki elantonsa. Vuonna 1914 Ensti Pahkala muutti perheensä ja isänsä kanssa Pyhäjoen Parhalahden kylään ostamalleen maatilalle, mutta jo 1916 he muuttivat takaisin Pahkalan kylälle. Ensti Pahkala osallistui 1918 vapaussotaan, muun muassa Hauhon ja Tampereen taisteluihin. Sen jälkeen hän asui perheineen synnyinkylällään koko elämänsä ja harjoitti maanviljelijän ammattia esimerkillisesti raivaten esimerkiksi uutta peltoa runsaasti.

Maanviljelyksen ohella Pahkala toimi vuodesta 1920 lähtien yrittäjänä puutavara-alalla. Hän osti eräiden kumppaniensa kanssa pystymetsiä, joita he hakkauttivat ja ajattivat jokivarteen. Kevättulvan aikana tukit uitettiin mereen ja siellä ne luovutettiin suuremmille ostajille ulkomaanvientiä varten. Tämä yritystoiminta jatkui noin vuoteen 1940 saakka.

Ensti Pahkalalle oli uskottu monia luottamustehtäviä vuosien 1922–60 aikana. Kunnallislautakuntaan hänet valittiin ensimmäisen kerran 1926, ja hän oli siinä 6 vuotta ja sen jälkeen yhtämittaisesti 1946–60. Kunnanvaltuuston jäsen hän oli 1931–57, taksoituslautakunnan jäsen 1938–47 ja köyhäinhoitolautakunnan esimies 1931–32. Lisäksi hän toimi vaalilautakunnan ja tielautakunnan puheenjohtajana ja metsälautakunnan jäsenenä. Sota-aikana 1939–45 hänellä oli lääninhallituksen myöntämät poliisin valtuudet elintarvike- ym. huollon turvaamiseksi Himangan kunnassa, ja näitä tehtäviä hän hoiti useita vuosia vielä sota-ajan jälkeenkin. Ensti Pahkala hoiti myös polttopuun hankinnan kunnan tarpeisiin.

Hän oli perustamassa Himangan Pohjanpään osuuskassaa 1920-luvulla ja oli aluksi kassan kirjanpitäjänä ilman palkkaa. Sotien jälkeen alkoi Pahkalan kylän vilkas ja innostava toiminta kylän olosuhteiden parantamiseksi. Ensti Pahkala oli erilaisten hankkeiden vireillepanija ja työnjohtaja. Kylälle saatiin vesijohto, sähkö, peruskuivatus sekä tiet Raution Kärkiskylälle ja Torvenkylälle. Nämä kaikki toteutuivat 15 vuoden aikana kylän asukkaiden yhteistyönä ja suurelta osalta omalla kustannuksella. Pahkalan kylällä ei ole ollut ennen eikä sen jälkeen niin suurta edistyksen aikaa kuin oli tuo sotien jälkeinen aika. Ensti Pahkala osti 1952 sekatavarakaupan Kustaa Kyöstiltä Pahkalan kylältä. Kaupan toimintaa jatkavat hänen lapsensa.

Vanhemmat

Felix Pietarinpoika Pahkala (Juola) ja Liisa Josefiina Pentinmikko

Puoliso

Kalajoella 5.11.1911 Jenni Maria Lapinoja, syntynyt 5.5.1893 Kalajoki, kuollut 8.5.1967 Himanka, vanhemmat maanviljelijä Kalle Fredrik Lapinoja (Isopahkala) ja Beata Josefiina Isopahkala