Sakari Pöyhtäri aloitti merien kyntämisen jo nuorena vuonna 1893. Merenkulusta tulikin hänelle ammatti pitkäksi ajaksi, aina vuoteen 1928 saakka. Himangan merenkulun parhaina vuosina, 1900-luvun vaihteen molemmin puolin, Pöyhtäri omisti useitakin laivoja, joissa hän oli monesti myös päällikkönä. Hän oli maakunnan tunnetuimpia laivureita, jonka laivat purjehtivat ulkomaidenkin satamiin. Himangan satamaa laivuri Pöyhtäri piti Perämeren parhaana luonnonsatamana. Hän omisti runsaasti aikaa ja tarmoa sataman kehittämiselle ja toimi satamatoimikunnassa 1920-luvun alusta aina vuoteen 1955. Tästä ajasta hän oli puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 1930 alkaen. Tämän jälkeen hän oli vielä satamajaostossa puheenjohtajana vuoteen 1957 asti.

Monipuolisena ja tarmokkaana henkilönä hän oli mukana monissa muissakin yhteisissä toimissa Himangalla. Hän oli yhtenä perustamassa Himangan nuorisoseuraa, jonka toiminnassa hän oli mukana perustamisesta alkaen. Hän kuului myös Himangan suojeluskunnan esikuntaan yli kymmenen vuoden ajan. Jätettyään purjehtimisen hän toimi Himangan meijerin isännöitsijänä vuodesta 1930 vuoteen 1954. Hän oli osuusmeijerin perustajajäseniä.

Maailmaa nähnyt Sakari Pöyhtäri rakasti ja arvosti suuresti kotiseutuaan. Siitä on osoituksena hänen uutteruutensa kotiseututyön hyväksi. Hän oli perustamassa Himangalle kotiseutuyhdistystä 1930 ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosikymmeniä. Hän keräsi esineistöä kotiseutumuseoon ja tallensi kansanperinnettä, mm. kotiseudun sanastoa, aina viimeisiin elinvuosiinsa asti. Merkittävä kulttuuriteko oli myös se, että hän lahjoitti luonnonsuojelualueeksi tilansa metsämaalla olevat Suomen sodan aikaiset tykistöpatterit. Sakari Pöyhtäri tunnettiin ystävällisenä ja aikaansaavana henkilönä, jota kunnioitettiin kotipaikkakunnallaan. Laivuriksi häntä nimitettiin koko elämänsä, vaikka hän suoritti osan elämäntyöstään muissa tehtävissä.

Vanhemmat

Sakri Erkinpoika Pöyhtäri ja Briitta Tuomaantytär Seppä

Puoliso

16.7.1927 sairaanhoitaja Hellin Aureelia Kangasniemi, syntynyt 19.6.1889 Inari, kuollut 18.1.1964 Himanka, vanhemmat kauppias Johan Anders Kiviniemi ja Cecilia Elisabeth Halonen