Maan­viljelijän poikana Reis­järven Pekka­perällä syntynyt Viljami Niini­koski oli jo nuorena kiinnostunut metsä­alasta. Hän teki talon töiden ohella metsä- ja uitto­töitä. Hän eteni työn­johtajaksi tehden töitä eri yhtiöissä, kunnes hakeutui Hirvaan metsä­kouluun Rova­niemelle ja sai sieltä metsä­teknikon todistuksen 1926. Tutkinnon jälkeen ensimmäinen työ­paikka oli Himango & Ylivieska Oy:ssä, josta hän siirtyi Haapa­järven sahan palvelukseen.

Pääosan elämän­työstään Viljami Niini­koski suoritti yksityis­metsä­talouden eri tehtävissä. Vuosina 1927–1928 hän oli Oulun läänin talous­seurassa metsän­hoidon neuvojana ja Keski-Pohjan­maan metsän­hoito­lauta­kunnan metsä­talous­neuvojana 1929–1943. Tämän jälkeen hän oli lyhyehkön ajan Oulu Oy:n piiri­työn­johtajana ja piiri­esi­miehenä Haapa­järven piiri­konttorissa.

Puu­tavara­toimisto Hellgrenin puu­tavaran hankinta­miehenä hän toimi vuodesta 1947 ja harjoitti myös omaa puu­tavara- ja henkilö­vuokra-auto­liikettä. Myös yhteis­kunnalliset asiat kiinnostivat Viljami Niini­koskea.

Kun Kyösti Kallio oli ehdokkaana tasa­vallan presidentiksi 1937, valittiin Viljami Niini­koski hänen valitsija­miehekseen Oulun läänin eteläisestä vaali­piiristä. Hän sai 1 177 ääntä, joka oli neljänneksi paras seitsemän valitsija­miehen joukossa. Niini­koski toimi presidentin valitsija­miehenä vielä kaksi kertaa sota-aikana. Valitsija­mies­vaalia oli edeltänyt vuosia kestänyt aktiivinen toiminta maalais­liitossa. Niini­koski tunnettiin puolue­väen piirissä selvä­sanaisena ja selkeästi kantansa ilmaisevana miehenä.

Paikallis­tasolla Niini­koski toimi muun muassa Haapa­järven kirkon­kylän kansa­koulun johto­kunnassa, Haapa­järven osuus­kassan hallinto­neuvostossa sekä lukuisten muiden yhdistysten johto­kunnissa tai yhdistyksen aktiivisena jäsenenä. Innokkaana erä­miehenä hän on ollut perustamassa Haapa­järvelle riistan­hoito­yhdistystä ja metsästys­seuraa. Niini­koski toimi myös pitkään vanhoillis­lestadiolaisen herätys­liikkeen maallikko­puhujana.

Vapaus­sodan aikana 1918 Niini­koski toimi vartio- ym. tehtävissä ja talvi­sodan aikana 1939–1940 poltto­aine­hankinnoissa. Hänen elämänsä päätti 51-vuotiaana jo nuorena ilmennyt vakava sydän­sairaus.

Vanhemmat

maanviljelijä Juho Juhaninpoika Niinikoski (alkuaan Niinikoskenaho) ja Anna Erkintytär Mustanoja

Puoliso

Haapajärvellä 29.10.1920 Hilma Maria Istula, syntynyt 30.9.1903 Haapajärvi, kuollut 28.2.1971 Haapajärvi, vanhemmat talollinen Pekka Heikinpoika Istula ja Maria Kustaava Kinnunen