Laajalti tunnettu tyrnäväläinen vaikuttaja Antti Matinolli syntyi Tyrnävän Ängeslevänkylällä Matinollin tilalla vuonna 1871. Hän kävi Tyrnävän kirkonkylän kansakoulun ja sitten Limingan kansanopiston vuosina 1894–1895. Matinolli oli innokkaasti mukana Ängeslevän nuorisoseuran toiminnassa ja oli vuosisadan vaihteessa seuran esimiehenäkin. 1900-luvun alussa hän ryhtyi isännöimään kotitilaansa Matinollia arvan ratkaisemana. Arvannostossa hänen veljensä Juho siirtyi Pirskan tilan isännäksi ja toinen veli Jaakko sai haltuunsa Könösen tilan.

Antti Matinolli oli valistunut maanviljelijä, joka jo vuosisadan alussa ryhtyi tarkkailemaan lääninkarjakoiden avulla karjansa tuotantoa. Hän pyrki hoitamaan tilaansa ehdottoman omavaraisesti ja oli myös metsänkäytössä erittäin säästäväinen. Matinolli pyrki edistämään kotipaikkakunnallaan pienviljelystä ja sen menestymismahdollisuuksia; hän olikin ensimmäisenä luovuttamassa maata Tyrnävän kunnan suunnittelemalle Isonsuon uudisviljelyalueelle. Tämä innokas aloitteentekijä ajoi myös monia metsänkuivatushankkeita.

Antti Matinolli kuului Tyrnävän kunnanvaltuustoon koko sen olemassaolon ajan viimeistä elinvuottaan lukuun ottamatta. Hän oli vuosikymmenen verran Ängeslevän yhtiömeijerin isännöitsijänä ja yli 20 vuotta Tyrnävän Säästöpankin johtajana. Näiden lisäksi hän kuului mm. Ängeslevän kansakoulun johtokuntaan, Tyrnävän Osuusmeijerin hallitukseen, Tyrnävän paloapuyhtiön johtokuntaan. Hän myös otti jo nuorena kontolleen kotipaikkakuntansa holhousasiat. Matinolli oli mukana innokkaasti myös maamies- ja nuorisoseurojen työssä.

Antti Matinolli toimi maataloutta edistävissä liikkeissä paitsi kotipaikkakunnallaan myös laajemminkin. Hän kuului Oulun läänin Talousseuran valtuuskuntaan, Keskusosuusliike Hankkijan hallintoneuvostoon ja saman liikkeen Oulun konttorin piirineuvostoon, karjanmyyntiosuuskunta Pohjolan hallintoneuvostoon, jälleenvakuutusyhtiö Vakavan hallintoneuvostoon, Koivikon karjanhoitokoulun johtokuntaan sekä sanomalehti Liiton johtokuntaan.

Vuonna 1906 Matinolli oli perustamassa maalaisväen omaa puoluetta Oulussa. Hän oli myös kolmesti kansanedustajaehdokkaana. Matinolli oli vakaumuksellinen mies, mutta politikointi ja kiistely eivät kuitenkaan sopineet hänen maltilliselle luonteenlaadulleen. Hän oli vakava, vaatimaton ja sovinnollinen mies, joka nautti suurta arvostusta kaikissa piireissä, joissa toimi.

Matinolli sai vuonna 1928 kunnallisneuvoksen arvonimen tunnustuksena toiminnastansa yhteiskunnallisella alalla. Samana vuonna Oulun läänin talousseura kutsui hänet 100-vuotisjuhliensa yhteydessä kunniajäsenekseen.

Antti Matinolli kuoli pitkäaikaiseen sairauteen lokakuussa 1931.

Vanhemmat

maanviljelijä Juho Matinolli ja Liisa Säisä

Puoliso

Margareta Ylitalo

Lähdeluettelo

  • Matinolli, Kyllikki: Merestä noussut maa: Tyrnävä 1800-2000. 2005.
  • Maanviljelijä, kunnallisneuvos Antti Matinolli 3.8.1871–26.10.1931. Oulun läänin Talousseuran vuosikirja 1931, s. 5–7.
  • Kunnallisneuvos Antti Matinolli. Karjatalous 1931, s. 738.