Oulaisten ensimmäinen kirkkoherra Joel Lindholm syntyi vuonna 1839 Taivassalossa, ja hänet vihittiin papiksi vuonna 1862. Lindholm toimi pappina Turun hiippakunnassa, mm. ylimääräisenä pappina Mustasaaressa vuosina 1862–1867 ja Maalahden pitäjänapulaisena 1870–1881. Bromarvin kirkkoherraksi nimettynä hän otti vastaan Oulaisten kirkkoherran tehtävät lokakuussa 1881. Alun perin muutto oli suunniteltu jo kevääksi, koskapa joulukuun 12, päivänä 1880 kokoontuneen kirkonkokouksen osanottajat lupasivat noutaa maaliskuussa 1881 kirkkoherran tavaroita Kokkolasta 11 hevosella. Ruotsinkielisyytensä ja herrasmiesluonteensa vuoksi hän ei päässyt lähelle tavallisia oulaistelaisia. Oppineen miehen palveluksia kaivattiin kuitenkin kunnalliselämässä. Lindholm olikin vuosina 1883–1888 kuntakokouksen esimies. Hänen puheenjohtajakaudellaan Oulaisiin saatiin vihdoin kansakoulu, joka avasi ovensa syksyllä 1886. Seurakuntalaisten suuria ponnistuksia olivat mittava kirkonkorjaus vuonna 1882 ja uuden pappilan rakentaminen. Lindholm yritti innostaa seurakuntalaisia myös urkujen hankintaan, mutta tämä toteutui vasta vuonna 1901.

Lindholm ryhtyi pitämään yhteistä rippikoulua pojille ja tytöille. Asiaa kummastelleille hän totesi: ”Se on huono pappi, joka ei voi tyttöjä ja poikia samalla kertaa opettaa." Hän ei suostunut kirjoittamaan kastekirjaan kuin kaksi paria kummeja. Kun eräs ukko oli luetellut kummeja pitkän rivin, Lindholm oli todennut: ”Voisihan niitä olla vasikkahaallinen, mutta määräni minä kirjoitan."

Lindholmin kerrotaan opettaneen hyvin rippikoulussa ja pitäneen hyviä saarnoja. Hän ei pitänyt raamatunselityksiä kyläkunnissa ja oli muutenkin haluton lähtemään pitäjämatkoille. Pyhäkoulut lakkasivat hänen virkakaudellaan. Kirkkoherran hairahtuminen juoppouspaheeseen herätti
luonnollisesti pahennusta seurakuntalaisissa. Viimeisinä elinvuosinaan hän pidättäytyi väkevistä juomista ja ankaran tautivuoteensa aikana kirkkoherran sanotaan kokeneen syvällisen heräyksen.

Aviosiipan pahe oli ilmeinen kimmoke sille, että ruustinna Louise Lindholm oli opettaja J. K. Oksan ohella ajamassa voimakkaasti raittiusseuran perustamista alkuvuodesta 1890. Koe II -nimisen yhdistyksen toimintaa haittasi alusta alkaen kiista tanssitilaisuuksien järjestämisestä. Asiasta käytiin kilvasta väittelyä lehtien palstoilla. Tanssien vastustajat vetosivat kirkkoherra Lindholmin johdolla siihen, että "tanssi, jossa kumpikin sukupuoli yhdessä tanssii soiton viehättävällä säestämällä, on saanut alkunsa pakanallisuuden alalta". Toista kantaa edustavat korostivat tanssitilaisuuksien merkitystä yhdistyksen taloudelle ja totesivat, että koska nuoriso joka tapauksessa järjestäisi omia tanssirientojaan, sen olisi parasta tapahtua yhdistyksen valvonnassa.

Puoliso

Louise