Toisen polven kansanedustaja Pentti Liedes, iiläisen työväenliikkeen johtohahmon Jaakko Liedeksen poika, syntyi Iissä vuonna 1921. Hän kävi kansakoulun, ammattikoulun ja Sirola-opiston (vuosina 1946–1995 toiminut äärivasemmiston kansanopisto), josta hän valmistui vuonna 1950.

Liedes työskenteli rakennuksilla maalarina ja kirvesmiehenä vuoteen 1945 saakka. Vuosina 1945–1949 hän toimi valtiollisen poliisin etsivänä. Sittemmin hän hoiti sihteerin tointa Suomen Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) Pohjois-Suomen talonpoikaisneuvottelukunnassa ja SKDL:n Oulun piirissä. Vuosina 1966–1970 hän teki jälleen kirvesmiehen töitä. Liedes oli perustamassa Iin huvilaveistämöä ja toimi sen yhtiömiehenä ja hallituksen puheenjohtajana.

Eduskuntaan Pentti Liedes valittiin SKDL:n listalta vuonna 1954. Hän toimi kansanedustajana vuoden 1966 vaaleihin saakka, jolloin hän jäi varaedustajaksi yhden puuttuvan äänen takia. Vuoden 1970 vaaleissa hänet valittiin uudelleen eduskuntaan. Hän oli kansanedustajana jälleen yhtäjaksoisesti vuoteen 1983, jolloin eduskuntavaalien ääntenlaskennan tuloksena todettiin SKDL:n listalta viimeisenä valitun sotkamolaisen Heikki Mustosen saaneen muutaman äänen Liedestä enemmän. Liedeksen tukiryhmä teki asiasta valituksen ja pitkien vaiheiden ja uuden ääntenlaskennan jälkeen varmistui, että Liedes oli sittenkin saanut enemmän ääniä. Hän palasi jälleen eduskuntaan, mutta sairastui vakavasti ja kuoli kesken edustajakautensa 6.8.1985.

Edustajanuransa aikana Liedes kuului moniin valiokuntiin ja toimi useana vuonna presidentin valitsijamiehenä. Kunnallisella tasolla hän toimi Iin kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Hänen muita luottamustehtäviään olivat muun muassa jäsenyydet Suomi-Neuvostoliitto-seuran Oulun piiritoimikunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaneuvostossa, Typpi Oy:n hallintoneuvostossa sekä Iijokilaakson kuntain toimikunnassa.

Vanhemmat

kansanedustaja Jaakko Arvid Liedes ja Hanna Järvenpää

Puoliso

Hilja Marjatta Siira

Lähdeluettelo