”A. A., jolla nimellä Artturi Antti Laitinen yleisesti tunnettiin, vaikutti monipuolisella työskentelyllään kotipaikkakuntansa kehitykseen enemmän kuin kukaan muu kuluneella vuosisadalla.”

(sanomalehti Kaleva, 1982)

A. A. Laitinen syntyi Utajärvellä 20. huhtikuuta 1882 Aappo ja Margareetta (o.s. Siira) Laitisen vanhimpana poikana. Hän valmistui kansakoulunopettajaksi Kajaanin seminaarista v. 1904, minkä jälkeen hän toimi Suomussalmen kirkonkylän kansankoulun opettajana 1904–1909. A. A. toimi myös Suomussalmen Kanervavaaran osuuskassan hoitajana vuosina 1905–1909.

Vuonna 1909 hän tuli valituksi kansanedustajaksi Oulun läänin eteläisestä vaalipiiristä. Helsingissä ollessaan A. A. toimi mm. opettajana Helsingin yksityisessä koulussa ja Helsingin Kristillisessä kansanopistossa. Vuonna 1913 hän palasi Suomussalmelle ja toimi siellä vuoden opettajana Kiannanniemen kansakoulussa. Vuonna 1914 A. A. Laitinen muutti Utajärvelle, jossa hän toimi kirkonkylän kansakoulun opettajana eläkeikäänsä v. 1943 saakka. Eläkkeellä ollessaan hän hoiti vielä Utajärven kunnallisen keskikoulun uskonnonopettajan tehtävää vuosina 1947–1949.

Varsinaisen koulutyönsä lisäksi A. A. Laitisella riitti suunnattomasti intoa ja tahdonvoimia monien yhteiskunnallistenkin asioiden hoitamiseen. Hän toimi tilapäisesti mm. Utajärven kunnan kirjurina ja rahastonhoitajana sekä 10 vuotta palopäällikkönä. Hän oli pitkäaikainen rakennuslautakunnan, asutuslautakunnan ja monien muiden lautakuntien puheenjohtaja. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana A. A. toimi yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Tarvittaessa hän hoiti myös seurakunnan kanttori-urkurin tehtäviä sekä toimi papin estyneenä ollessa myös saarnaajana kirkossa. A. A. Laitinen oli v. 1918 sk-vääpeli. Talvi- ja jatkosodan aikana hän toimi vankileirin päällikkönä.

A. A. oli myös maanviljelijä. Hän hoiti perintötilaansa Utajärvellä. Hän oli myös osuuskaupan hallintoneuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja ja osuuskassan hallintoneuvoston jäsen, Vapaan Huollon puheenjohtaja, VAPOn Utajärven toimiston konttoripäällikkö sekä Maatalouspankin Oulun konttorin tilintarkastaja.

A. A. Laitinen vaikutti ratkaisevasti mm. Utajärven kunnallisen keskikoulun perustamiseen sekä silloisen Utajärven Valon, myöhemmin Pällin Valon sähköyhtiön perustamiseen. Toimipa hän kyseisen sähköyhtiön alkuaikoina sen toimitusjohtajanakin.

A. A. oli myös loistava ja innostava puhuja. Siksi hän oli kysytty ja odotettu vieras niin perhetilaisuuksiin kuin suuriin juhliinkin. Mainittakoon vielä, että hän vanhana miehenä opiskeli tyydyttävän ruotsin kielen taidon. Tätä taitoa nimittäin tarvittiin vilkkaan ystävyyskuntatoiminnan ylläpitämiseksi Pohjola-Norden-järjestössä. Hän olikin pidetty vieras etenkin Tanskan ja Ruotsin kummikuntakaupungeissa.

Vuonna 1952 A. A. Laitiselle myönnettiin talousneuvoksen arvonimi. Talousneuvos A. A. Laitisen rikas ja monipuolinen elämä päättyi 5. tammikuuta 1959.

Vanhemmat

Aappo Laitinen ja Margareetta Siira