Päästyään kansakoulusta Matti Kiljala kävi Ylivieskassa maamieskoulun. Opintie kiinnosti häntä tämänkin jälkeen, ja hän pyrki Kajaanin opettajaseminaariin, jonne pääsikin. Kansakoulunopettajaksi Matti Kiljala valmistui 1921. Saman vuoden syksyllä hän aloitti pitkän opettajanuransa Reisjärven kirkonkylän kansakoulussa. Sitä kesti aina vuoteen 1955, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Matti Kiljala toimi koko ikänsä aktiivisesti kansansivistystyön eteen, ja osaltaan hänen ponnekkaan toimintansa ansiota on kansakoululaitoksen eteneminen Reisjärvellä. Matti Kiljala oli mukana myös kunnan kouluhallinnossa. Hän oli pitkään opettajakunnan edustajana kouluvaliokunnassa ja toistakymmentä vuotta mm. kansakoululautakunnan sihteerinä. Kansakoulunopettaja Matti Kiljala oli mukana myös monissa muissa luottamustoimissa. Hän oli perustamassa Reisjärven kirkonkylän nuorisoseuraa ja tuli valituksi sen ensimmäiseen johtokuntaan.

Matti Kiljala oli aktiivinen suojeluskuntalainen, ja hän kuului suojeluskunnan esikuntaan. Hän toimi pitkään myös eri yhdistysten ja yhteisöjen tilintarkastajana: hän oli mm. kunnan, säästöpankin, osuuskassan ja osuusmeijerin tilintarkastajana useaan otteeseen. Reisjärven opettajayhdistyksen puheenjohtajana Matti Kiljala vaikutti paikkakunnan opetustoimeen. Hän oli myös Kansanavun yhdyshenkilö Reisjärvellä. Kirkollisessakin elämässä Matti Kiljala oli mukana: hän oli mm. Reisjärven seurakunnan kirkon isäntänä, rahastonhoitajana ja kirkkohallintokunnan jäsenenä.

Vuoden 1918 sotaan Matti Kiljala osallistui Kajaanin sissipataljoonassa. Talvi- ja jatkosodan vuosina ja niiden jälkeen Matti Kiljala oli huoltojohtajana ja kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajana sekä huoltolautakunnan jäsenenä. Matti Kiljalan harrastuksiin kuuluivat urheilu, kalastus ja kuorotoiminta.

Matti Kiljalalle on myönnetty Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki, Maalaiskuntain liiton kultainen ansiomerkki ja Kansanavun ansiomitali.

Vanhemmat

talollinen, kirkonisännöitsijä Taneli Pekanpoika Kiljala ja Priitta Maria Mattila

Puoliso

Reisjärvellä 19.9.1943 Eine Maria Petterintytär Kyllönen, syntynyt 28.4.1911 Raahe, vanhemmat työmies Petteri Kyllönen ja Maria Amalia Sovila