Kemell kävi Oulun lyseon, jossa mm. J. V. Snellman ja S. K. Berg kuuluivat hänen toveripiiriinsä. Tultuaan ylioppilaaksi 1824 hän ryhtyi opiskelemaan jumaluusoppia ja valmistui papiksi 1827. Toimittuaan vuoden Köyliössä väliaikaisena pappina hänet siirrettiin Alavieskaan sikäläisen sairaan kappalaisen Henrik Piponiuksen sijaiseksi. Hänen toimintansa keskeytti aikainen kuolema. Elämänsä viime vuosina hänkin oli liittynyt Pohjanmaalla silloin voimakkaasti levinneeseen herännäisyyteen.

Kemell liittyi Oulun Wiikko-Sanomia -lehden avustajiin heti, kun se alkoi ilmestyä 1829. Vuosina 1830–31 siinä julkaistiin viisi Kemellin lähettämää runoa. Vaikka ne olivat enimmäkseen käännöksiä tai mukailuja, ne osoittivat kuitenkin melkoista runoudentajua ja kykyä sepitellä säkeitä. Suurimman maineen niistä saavutti oivallinen Fredmanin yhdeksännen epistolan suomennos, joka ns. arkkiveisuna levisi laajalle.

Luultavasti herännäisyyteen liityttyään Kemell ryhtyi suomentamaan Tuomas Kempiläisen tunnettua hartauskirjaa Kristuksen seuraamisesta ja saikin juuri ennen kuolemaansa työnsä niin valmiiksi, että teos voitiin vuonna 1836 julkaista. Siinä hän on tehnyt huomattavan yrityksen uudistaa sen ajan ruotsinvoittoista ja virheellistä kirjakieltä turvautumalla kansankielen, lähinnä Keski-Pohjanmaan murteen, sanastoon ja lausetapoihin. Kemellin hyvä kielentuntemus ja huomattava tyylitaju tekivät hänen esitystapansa kansanomaisen luontevaksi ja rikasvivahteiseksi, samalla kun se on ytimekästä ja runollista. Hänen suomennostaan pidetään ansiokkaampana kuin K. H. Strandbergin toimesta samoin vuonna 1836 ilmestynyttä saman hartauskirjan suomennosta. Varsinkin herännäisyyteen liittyneet papit, jotka yleensä pyrkivät esittämään sanottavansa kansanomaisesti, ihailivat Kemellin suomea. A. V. Ingman yritti jopa asettaa sen uskonnollisen kirjakielen tärkeimmäksi esikuvaksi. Kemellin kerrotaan myös koonneen aineksia mustalaiskielen sanakirjaa varten mutta myöhemmin polttaneen ne erään ystävänsä kehotuksesta.

Vanhemmat

suntio Jaakko Kemell ja Briita Katariina Karlberg

Puoliso

Klaus Juhana Kemell ei ollut naimisissa.