Lauri Kantola kiinnostui politiikasta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Reisjärvellä hänet tunnettiin 1920-luvulla aktiivisena työväenliikkeen edustajana. Häntä pidettiin hyvänä puhujana, ja on arveltu hänenkin vaikuttaneen siihen, että Reisjärvellä työväenliikkeessä kommunistinen aines sai enemmän jalansijaa kuin sosiaalidemokraattinen. Lauri Kantola oli yksi vaikuttajahenkilöistä perustettaessa 1920-luvulla Reisjärvelle ensimmäistä varsinaiseen urheiluun erikoistunutta seuraa eli Reisjärven Voimistelu- ja Urheiluseura Voimaa.

Lauri Kantola kävi Reisjärvellä kansakoulun. Myöhemmin hän alkoi täydentää opintojaan ja opiskeli vuosina 1933–38 Neuvostoliitossa yhteiskuntatieteiden Lenin-koulussa. Lisäksi hän teki opintomatkoja Romaniaan 1954, Neuvostoliittoon 1956–57 ja Saksan demokraattiseen tasavaltaan 1959.

Jo 1920-luvun alussa Lauri Kantola lähti maa-, metsä- ja uittotöihin. Vuosina 1926–28 hän toimi metsä- ja uittotyönjohtajana Reisjärvellä ja Haapajärvellä.

Vuosina 1929–33 Lauri Kantola oli vangittuna poliittisista syistä, samoin vuosina 1941–44. SKP:n erilaisissa puoluetehtävissä hän oli vuonna 1933 ja 1938–40. Suomi–Neuvostoliitto-seuran järjestösihteerinä hän toimi 1944–45. Sen jälkeen hän oli pari vuotta SAK:n valistuspäällikkönä ja 1947–52 radiotoimittajana. Tuolloin hän tuli kuuluisaksi Työmiehen tunti -nimisestä ohjelmasta ja nimimerkistä ”Pikkuserkku”. Vuosina 1952–56 Lauri Kantola oli SKP:n keskuskomitean sihteeri sekä 1956–60 Kansan Uutisten toimittaja ja ulkomaankirjeenvaihtaja. SKP:n toimitsijana Lauri Kantola oli 1960–62, minkä jälkeen hän tuli SKDL:n toiminnanjohtajaksi ja oli siinä aina vuoteen 1967.

Kansanedustajana Lauri Kantola oli 1962–75. Hänet valittiin Uudenmaan läänistä, jossa hän tuolloin asui. Tasavallan presidentin valitsijamiehenä Lauri Kantola on ollut 1962 ja 1968. Espoon kunnan-, kauppalan- ja kaupunginvaltuuston jäsen hän on ollut 1960–80. Hän toimi myös valtuuston varapuheenjohtajana. Lisäksi Lauri Kantola on ollut SKP:n keskuskomitean jäsen, SKP:n Helsinki-Uudenmaan piirikomitean ja SKP:n Uudenmaan-piirin puheenjohtaja, SKDL:n liittohallituksen, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan liittovaltuuston, SAK:n liittohallituksen, SNS:n keskusjohtokunnan ja Kehitysapuasiain neuvottelukunnan jäsen.

Nuoruudessaan Lauri Kantola harrasti urheilua ja näyttämökirjallisuutta; myöhemmin kirjallisuus nousi hänen mieliharrastuksekseen.

Vanhemmat

pienviljelijä Imanuel Kantola ja Mariaana Honkanen, o.s. Kumpumäki

Puoliso

24.5.1947 konttoristi Ann-Mari Elfride Englund, syntynyt 19.12.1922 Viipuri, vanhemmat metallityöläinen Matti Englund ja tehdastyöläinen Ida Sofia Sumell