Kansakoulun käytyään Ernsti Hillilä olisi halunnut jatkaa opiskelua, mutta vanhemmat eivät arvostaneet koulunkäyn­tiä, joten hän joutui jättämään opiskeluhaaveet. Nuoruusvuosinaan Hillilä työskenteli metsätöissä ja uitoissa sekä viljeli kotiti­laansa yhdessä veljiensä kanssa raivaten sa­malla uutta peltoa. Näihin aikoihin hän toi­mi muutaman vuoden kotikylänsä nuorisoseuran puheenjohtajana. Nuorisoseuratoi­minta oli kylällä erittäin vilkasta. Koettuaan hengellisen herätyksen 1930-luvun alussa Hillilälle muodostuivat hengelliset asiat tär­keiksi, ja hän toimi Evankeliumiyhdistyksen Hillilän nuorisoliitto-osastossa olleen johtokunnan jäsenenä ja rahas­tonhoitajana vuodesta 1936 vuoteen 1974.

Sota-aika keskeytti myös Hillilän vireän harrastustoiminnan. Talvisotaan Hillilä osallistui JR 24:ssa Karjalan kannaksel­la. Jatkosodassa taistelupaikkoina JR 29:ssa olivat Ilomäki, Värtsilä, Koirinvaara, Hyrsylä, Säämäjärvi, Mikkelinjärvi, Kinnasvaara, Prääsä, Vilga, Syväri, Homoravitsa ja Juustila. Hillilän sotilasarvo oli korpraali.

Sotien jälkeen Hillilä alkoi viljellä omaa tilaansa. Karjatalouden ohessa hän ryhtyi erikoistu­maan perunanviljelyyn. Erikoisesti varhais­perunan viljely ja perunoiden toimittaminen mm. Kokkolaan ja Ouluun aiheutti kesäisin hyvin pitkiä työpäiviä. Hillilää voidaan pitää uranuurtajana Himangan ja Hillilän laajalle perunanviljelylle. Ansioistaan perunanviljelijänä Hillilä saikin lempinimen ”Peruna-Ensti”.

Hillilän kunnallisista luottamustehtävistä mainittakoon sosiaalilauta­kunnan jäsenyys 1951–72. Lisäksi hän toimi Lohtajalla toimivan vanhainkoti Lepolan liittovaltuustossa usean vuoden ajan. Paikallisen kansakoulun johtokunnassa hän oli 1961–71 ja toimi samalla koulun talouden­hoitajana. Kirkkohallintokunnan jäsenenä Hillilä oli 1960–70. Himangan Osuuskassan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Hillilä valittiin vuonna 1964. Kotikylänsä maa­miesseuran johtokuntaan Hillilä kuului 1951–68 ja toimi puheenjohtajana 1957–68. Hillilä tunnettiin rehellisenä, hyväntahtoise­na ja uutterana miehenä. Hän ei säästänyt koskaan itseään vaan oli aina valmis toimi­maan muiden hyväksi.

Vanhemmat

Matti (Matts) Leander Hillilä ja Ruusa Maria Albertintytär Perander

Puoliso

Himan­galla 25.10.1936 Eeva Lyy­dia Pitkänen, syntynyt 24.12.1909, vanhemmat maanviljelijä Oskari Pitkänen ja Iida Johanna Hankonen