Martin isä tuli Ylihärmästä Himangalle 1874 ja otti tällöin nimen Hekkala. Martti Hekkalan nuoruus sattui aikakauteen, jolloin hänen kotikylällään ei vielä ollut kansakoulua. Tästä syystä hänen koulunkäyntinsä rajoittui kiertokouluun. Valistuneessa kodissa kasvaneena ja suuren tiedonhalun omaavana Hekkala kehittyi nopeasti kyläkunnan nuorison johtajaksi. Hänen toimiessaan Hillilän nuorisoseuran esimiehenä seura nousi yhdeksi maakunnan parhaista. Opiskeltuaan talvikauden Suomen Nuoriso-opistossa Mikkelissä Hekkala valittiin Keski-Pohjanmaan nuoriseuran sihteeriksi. Hän hoiti tehtävää vuodesta 1927 vuoteen 1931. Keski-Pohjanmaan nuorisoseuran johtokunnan jäsen hän oli 1923–34 ja vara­esimies 1932–33. Martti Hekkala oli aktiivi­nen maakunnallinen nuorisoseuratyön har­rastaja 1920–1930-luvuilla.

Myöhemmin Hekkalalle avautuivat hengelliset asiat hy­vin läheisiksi, ja hän toimi vuodesta 1936 vuoteen 1961 evankelisen herätysliikkeen saarnaajana Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla. Hekkala kuului vuosina 1947–60 Keski­pohjanmaan evankelisen nuorisoliittopiirin johtokuntaan. Paikallisen nuorisoliitto-osaston puheenjohtajana hän toimi vuodes­ta 1935 vuoteen 1962.

Kunnallisella alalla Hekkala toimi monipuolisesti. Vuosina 1951–59 hän kuului kunnanvaltuustoon, kunnallislautakuntaan 1940–48, kunnanhal­litukseen 1949–62, taksoituslautakuntaan 1940–46, holhouslautakuntaan 1941–60, kansakoululautakuntaan 1945–54 ja kantakirjaston johtokuntaan 1945–48. Maaseutu­väestön poliittisen valveutumisen hyväksi Hekkala on tehnyt tuloksellista työtä. Hän kuului maalaisliiton Himangan-pai­kallisosaston johtokuntaan usean vuoden ajan. Vuosina 1942–47 hän kuului Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:n hallitukseen ja toimi pitkään sanomalehti Keskipohjan­maan asiamiehenä. Samoin myös maata­louspoliittiset kysymykset olivat Hekkalal­le tärkeitä. Hän kuului Maataloustuottajain Keski-Pohjanmaan piirin johtokuntaan 1950–57. Maata­loustuottajain Himangan-yhdistyksen pu­heenjohtajana Hekkala toimi usean vuoden ajan; hän oli yhdistyksen perustajajäsen. Myös maaseudun osuustoiminnallisissa jär­jestöissä Hekkala oli aktiivisesti mukana. Hän oli Himangan osuuskassan hallinto­neuvoston ensimmäinen puheenjohtaja 1945–61. Keski-Pohjanmaan osuuskaupan Hillilän-myymäläneuvoston puheenjohtajana hän toimi aktiivisesti. Pai­kallisen maamiesseuran puheenjohtajana ja johtokunnan jäsenenä Hekkala oli vuodesta 1924 vuoteen 1958, josta sihteerinä 1924–28.

Hekkalan sydäntä lähellä oli koti­seututyö. Hän oli alullepanevana henkilönä perustamassa Himangalle kotiseutuyhdis­tystä 1930 ja oli yhdistyksen johtokunnassa sen perustamisesta asti vuoteen 1956; hän toimi mm. yhdistyksen sihteerinä. Kunnal­lisen toiminnan ohella myös vaikuttaminen seurakuntaelämässä muodostui Hekkalalle tärkeäksi. Hän toimi Himangan kirkkoval­tuustossa 1955–64, josta ajasta varapuheenjohtajana 1960–61. Kirkkoneuvoston jäsen Hekkala oli 1954–64. Himangan kunnan palovakuutusyhdistyksen puheenjohtajana Hekkala toimi 1942–58 ja sen lisäksi yhdis­tyksen johtokunnassa 1939–63. Hekkalaa kiinnosti erikoisesti toiminta nuorison pa­rissa ja nuorison kaikinpuolinen kouluttaminen elämää varten. Tähän toimintaan kuului toi­minta erityisesti maatalouden piirissä toimi­vien nuorten hyväksi. Hekkala toimi pit­kään Himangan Maatalouskerhoyhdistyksen puheenjohtajana. Hekkala osallistui vapaussotaan Vs. kiväärimiehenä Keski-Pohjanmmaan Prikaatissa Vilppu­lassa ja Tampereella. Luonteeltaan Hekkala oli vaatimaton. Hän oli taitava ja asiallinen puhuja ja hyvä kynänkäyttäjä. Tuttavapii­reissä hänet tunnettiin vilpittömänä ja nöy­ränä ihmisenä ja kristittynä. Hänen eräänä tärkeänä periaatteenaan oli ”Arvaa oma tila­si, anna arvo toisillekin”.

Vanhemmat

Matti Antinpoika Bakka (myöhemmin Hekkala) ja Vilhelmiina Hankonen

Puoliso

Hi­mangalla heinäkuun 26.7.1936 Lem­pi Maria Ruuttula, syntynyt 14.4.1900 Sievi, kuollut 6.2.1985 Kannus, vanhemmat talollinen Jaakko Ruuttula ja Emma Juusontytär Luokkala