Jalmari Haapanen valittiin vuoden 1917 vaaleissa kansan­edustajaksi Oulun läänin eteläisestä vaali­piiristä maalais­liiton ehdokkaana. Hän oli tasa­vallan presidentin valitsija­miehenä 1925 ja 1931. Hän kuului maalais­liiton Oulun piirin piiri­toimi­kuntaan. Nuorena Haapanen osallistui aktiivisesti Haapa­järven Nuoriso­seuran ja voimistelu­seura ”Vesan” toimintaan toimimalla puheen­johtajana ja voimistelu­joukkueen johtajana.

Vuosi­sadan alussa hän kävi työ­matkalla USA:ssa, minkä jälkeen hän toimi maan­viljelijänä Haapa­järvellä. Haapa­järven osuus­kassan johtajana Haapanen toimi 1918–1924, Haapa­järven kunnan­valtuuston puheen­johtajana 1920–1923 ja 1931–1933. Kunnallis­lauta­kunnan puheen­johtajana hän oli 1917–1919.

Kansan­edustajana toimiessaan hän joutui Haapa­järvellä kansalais­kokouksessa 1917 vastaamaan työ­väestölle myös kunnallis­lauta­kunnan puheen­johtajana elin­tarvike­huollosta, joka ei tyydyttänyt kuluttaja­väestöä. Elin­tarvike­lauta­kuntaan ei työ­väen luottamusta nauttivia lisä­jäseniä vaatimuksesta huolimatta kuitenkaan valittu.

Haapanen selvitteli Haapa­järven nuoriso­seuran talossa edus­kunnan säätämää valta­lakia elo­kuussa 1917 noin neljälle­sadalle hengelle. Tilaisuudessa hyväksyttiin loppu­ponnet, joissa kokous oli jyrkästi sitä mieltä, että edus­kuntaa ei saa hajottaa: ”Kokous paheksuu Venäjän väli­aikaisen hallituksen sorto­toimen­piteitä etenkin edus­kunnan hajoitus­määräystä sekä lausuu julkisen paheksumisensa niille senaatin jäsenille, joiden päätöksellä sanottu hajoitus­määräys tuli julkaistuksi maan virallisessa lehdessä.” Edus­kunta kuitenkin hajotettiin, joten Jalmari Haapasen kansan­edustaja­kausi jäi lyhyeksi.

Vapaus­sodan aikana Jalmari Haapanen kuului Haapa­järven suojelus­kunnan esi­kuntaan ja oli myös paikallis­päällikkönä. Suojelus­kunnan esi­kunta sijaitsi ensin hänen kotonaan, mutta se siirrettiin myöhemmin kunnan­talolle. Jalmari Haapanen harrasti maan­viljelyksen ohella puu­töitä ja sepän­töitä.

Vanhemmat

nahkuri Erik Haapanen ja Miina (Vilhelmiina) Likander

Puoliso

Haapajärvellä 22.6.1907 Hanna Nissilä, syntynyt 23.2.1881 Pyhäjärvi, kuollut 20.1.1958 Haapajärvi. (Vanhempien nimiä ei löydy Pyhäjärven syntyneiden ja kastettujen kirjasta.)