Erik Frosterus syntyi Oulussa vuonna 1713 Oulun silloisen kappalaisen Abraham Frosteruksen perheeseen. Kaksivuotiaana hän joutui pakenemaan perheensä kanssa sotaa ja venäläismiehitystä Tukholmaan. Rauhan tultua Frosterukset palasivat takaisin Suomeen.

Erik Frosterus kävi Oulun triviaalikoulun ja kirjoittautui sen jälkeen vuonna 1733 Turun akatemiaan. Siellä hän menestyi opinnoissaan niin hyvin, että Turun piispa Jonas Fahlenius piti häntä perheessään kotiopettajana. Frosterus vihittiin papiksi vuonna 1736 ja määrättiin sitten Haukiputaan kappalaisen armovuodensaarnaajaksi. Seuraavana vuonna saarnaajaansa mielistyneet seurakuntalaiset valitsivat hänet Haukiputaan vakinaiseksi kappalaiseksi, jossa virassa hän pysyi kuolemaansa saakka.

Hengelliseltä katsannoltaan pietismin opit omaksunut Frosterus oli seurakunnan paimenena julistuksessaan syvällinen ja harras. Hän keskittyi erityisesti kansanopetuksen kehittämiseen, ja Haukiputaalla olikin jo 1700-luvun lopulla lukkarin ohella erityinen lastenopettaja. Myös Frosterus itse opetti lapsia lukemaan. Hän myös kirjoitti 200-sivuisen katekismuksen Martin Lutherin katekismuksen selitysteoksen muotoon. Frosteruksen katekismus ilmestyi ruotsiksi vuonna 1773 ja suomeksi kymmenen vuotta myöhemmin.

Frosterus oli naimisissa kahdesti, ja hänellä oli yhteensä 16 lasta, joista tunnetuin lienee Kalajoen kirkkoherra Johan Frosterus. Erik Frosterus kuoli Haukiputaalla vuonna 1788. Maisteri Jacob Chydenius kuvailee samana vuonna painetussa muistokirjasessa häntä muun muassa seuraavilla sanoilla:

”Suuri ylönkatsoja maailman kunnialle, rikkaudelle ja arwolle, on hän ollut tyytywäinen Hänen osaans, ja sitä wastaan etsinyt sitä kunniata kuin on Jumalan tykönä, kauhistunut ja wihannut syndiä ja kaikkia wääryttä, pitäin hywän omantunnon Jumalan ja ihmisten edesä. –– Hän leiwiskäns jälkeen on ollut ahkera Wartia Zionin muurilla, joka sekä yhteisesti että erinäisesti on itsekutakin neuwonut, waroittanut, opettanut ja lohduttanut kaiken woimans ja parahimman ymmärryxens jälkeen, eikä ole totellut sitä, jos Hän kijwatesans Jumalan kunnian tähden ja saanut wihat siltä tyhmäldä ja tullut kohdatuxi häväistyxellä nijldä sokioilda syndisildä, jotka kimmowat edes hänen hillimättömisä himoisans ja ei tahdo andaa itsiäns autettaa.”

Vanhemmat

Paltamon kirkkoherra Abraham Frosterus ja Catharina Cajanus

Puoliso

  1. Sofia Elisabet Patkull
  2. Sigrid Maria Montin

Lähdeluettelo