Veikko Borén syntyi sekä isänsä että äitinsä puolelta kalastaja- ja veneenrakentajasukuun. Hänen äitinsä isä Jaakko Blick (Blikki-Äijä) oli kuulu veneenrakentaja samoinkuin isänsä Otto Borén. Veikko jatkoi veljensä Oton kanssa isältään ja isoisältään perimiään ammatteja. Veneenrakentaminen kasvoi heidän toimestaan merkittäväksi elinkeinoksi, ja Otto Borénin Veneveistämön rakentamat veneet olivat tunnettuja kautta Suomen. Veikko jatkoi veneenrakentamista ja kalastamista päätoimisesti vuoteen 1948 saakka, jolloin hän perusti turkiseläintarhan Himangalle.

Tarhaustoiminta alkoi seitsemällä siitosminkillä ja kehittyi muutamassa vuodessa erääksi maamme merkittävimmistä turkistarhoista. Borénin minkkitarha on työllistänyt useita kymmeniä vakinaisia työntekijöitä vuosittain. Yritys jatkaa toimintaansa edelleen. Turkistarhaus kehittyi Himangalla 1950-luvulla merkittäväksi elinkeinoksi, ja paikkakunnalla oli parhaimmillaan lähes 200 tarhaa. Tämän takia ryhdyttiin siellä suunnittelemaan tarhojen yhteistä rehuhuoltoa. Tämä Veikko Borénin aloite johti vuonna 1957 yhteisen rehukeskuksen, Himangan Kala ja Minkki Oy:n, perustamiseen. Siitä lähtien on yhtiö hoitanut pääosin himankalaisten tarhojen rehuhuollon, ja sen toiminta jatkuu edelleen.

Vuonna 1964 perustettiin Himangalle Veikko Borénin aloitteesta Pohjois-Suomen Keskusvarasto Oy, jonka tehtävänä oli rehuraaka-aineitten hankkiminen alueen rehukeskuksille. Kyseinen yhtiö aloittikin laajamittaisen ulkomaankaupan. Suurimpana kauppakumppanina toimi silloinen Neuvostoliitto, josta tuotiin suuria määriä rehuraaka-aineita Suomeen, ja Suomesta vietiin Neuvostoliittoon mm. turkiseläimiä. Veikko Borén perusti vuonna 1963 Lohtajan Alavirteellä olevalle tarhausalueelle pienemmän rehukeskuksen, Lohtajan Jäädyttämö Oy:n, joka hoiti alueella toimivien neljän osakastarhan rehuhuollon lähes 30 vuoden ajan. Veikko Borén oli kaikkien edellämainittujen yhtiöitten hallitusten pitkäaikainen puheenjohtaja.

Aktiivisena tarhaajana Veikko Borén joutui mukaan myös elinkeinon alueellisiin ja valtakunnallisiin tehtäviin. Hän oli useita vuosia jäsenenä mm. Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry:n, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n, ja Turkistuottajat Oy:n hallituksissa. Himangan kunnanvaltuuston jäsenenä Veikko Borén oli vuodesta 1946 vuoteen 1968 yhtäjaksoisesti, usein myös valtuuston varapuheenjohtajana. Kunnanhallituksen jäsenenä hän oli vuosina 1969 ja 1970. Lisäksi hänellä oli lukuisia kunnallisten lautakuntien ja kuntainliittojen luottamuselinten jäsenyyksiä. Veikko Borén osallistui myös aktiivisesti Lestijokilaakson osuusliike rl:n toimintaan; hän toimi useita vuosia osuusliikkeen hallintoneuvostossa ja johtokunnassa. Veikko Borénin sydäntä lähellä oli myös työläisurheiluliike. Hän toimi ensin – sittemmin lakkautetun – voimistelu- ja urheiluseura Himangan Iskun ja myöhemmin Himangan Roiman puheenjohtajana ja johtokunnan jäsenenä useita vuosia. Samoin hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä ja poliittisessa työväenliikkeessä Suomen kansan demokraattisen liiton ja Suomen kommunistisen puolueen riveissä.

Veikko Borén harrasti aktiivisesti kirjoittelua. Hän tuli aikanaan tunnetuksi ajankohtaisia asioita kuvaavista pakinoista, joita julkaistiin alueellisissa lehdissä usein nimimerkillä Ruupe. Veikko Borénin merkittävimpänä elämäntyönä voitaneen pitää hänen panostaan turkistarhauselinkeinon laajamittaiseen kehittämiseen ja sitä kautta elinehtojen parantamiseen paikkakunnalla, maakunnassa ja koko Suomen alueella.

Vanhemmat

kalastaja, veneenrakentaja Otto Borén ja Hilma Lydia Blick

Puoliso

Himangalla 27.9.1936 Aune Emilia Mäkinen, syntynyt 10.2.1912 Yhdysvallat, kuollut 1.2.1966 Himanka, vanhemmat Hannes Mäkinen (muutti Australiaan 1924) ja Sofia Emilia Tanska