Varsinaista postin kuljetusta ei Kalajokilaaksossa ollut ennen 1800-luvun alkua, ja tuolloinkin se oli sidottu kievarikuljetuksiin. Ainoa postitoimisto sijaitsi Kalajoella, josta posti edelleen kuljetettiin ylämaihin. Paikallisesta postiliikenteestä eli niin sanotusta kihlakunnanpostista huolehtivat kylämajatalot. Samalla ne huolehtivat myös papiston kirjeenvaihdosta eli lukkarinpostista. Kun tavallinen kansa alkoi lähettää kirjeitä ja jopa tilata sanomalehtiä 1800-luvun puolivälin paikkeilla, tuli välttämättömäksi erillisten postinkantajien asettaminen.

Vuonna 1861 tehtiin Kalajokilaaksossa sopimus ensimmäisten postinkantajien kanssa. Posti lähti joka tiistai klo 9.00 Kalajoen emäkirkon majatalosta Alavieskaan. Alavieskasta postia lähti edelleen kuljettamaan Ylivieskaan sopimuksen mukaisesti Matti Niilonpoika Mikkola. Hän siis oli Alavieskan ensimmäinen postinkantaja. Postin kannosta hän sai palkkaa 52 ruplaa vuodessa.

Kun posti saapui Kalajoelta, oli hänen välittömästi lähdettävä viemään sitä hevospelillä eteenpäin. Hyvällä tiellä hän sai käyttää 10 virstan = 10,7 kilometrin matkaan yhden tunnin ja huonolla tiellä puolitoista tuntia. Paluumatkalla hänen velvollisuutenaan oli tuoda sisämaasta päin tuleva posti Ylivieskasta ja toimittaa se edelleen Kalajoelle vietäväksi.

Vuodesta 1846 Alavieskan pitäjänmajataloksi ja samalla postiksi tuli Mikkola, ja tämä tilanne säilyi aina vuoteen 1863, jolloin majataloksi määrättiin Anttila, jonne posti tämän jälkeen saapui ja josta se edelleen kuljetettiin pappilaan. Tämä majatalon ja pappilan välinen postin kuljetus myytiin huutokaupalla sille, joka teki sen halvimmalla.

Vuonna 1886 postin kulussa tapahtui olennainen muutos. Silloin postin kulku siirtyi tapahtuvaksi Ylivieskan pysäkin kautta. Samana vuonna postilaitos erotettiin kievarilaitoksesta, ja nyt postin vastaanottaminen Alavieskassa siirtyi kauppias A. G. Naatukselle. Kuitenkin jo seuraavana vuonna postilaukun hoitajaksi tuli Tuomas Koskela, mutta hänellä tämä työ oli vain vuoden, sillä vuoden 1888 alusta postilaukun hoito siirtyi jälleen kauppias A. G. Naatukselle.

Vuonna 1891 saatiin Alavieskaan lupa toisen luokan postin perustamiseen, mutta kunnalta ei saatu rahaa tähän tarkoitukseen, joten posti säilyi edelleen kauppias Naatuksella.

Vuonna 1897 kuntakokous käsitteli postin kuljettamista ja totesi yksimielisesti, ettei sunnuntai ole sopiva päivä postin kantamiseen, koska se häiritsee seurakunnan siveellistä tilaa, joten uudeksi kantopäiväksi tuli määrätä jokin muu viikonpäivä kuin sunnuntai.

Vuosi 1901 oli merkittävä Alavieskan postinkuljetuksessa, sillä kyseisenä vuonna kuntakokous päätti, että posti kannetaan Taluskylälle kaksi kertaa viikossa. Lisäksi kuntakokous totesi, että Ylikääntä saa postinsa hollikyydin mukana, koska postia kuljetetaan kylän läpi kolme kertaa viikossa. Näin Ylikäännän kohdalla ei postin kannosta jouduttu maksamaan korvausta, mutta laukun hoidosta päätettiin maksaa palkkio Konrad Kääriälälle. Tässä vaiheessa Kähtävä ja Someronkylä jäivät vielä toistaiseksi ilman postinkantoa.

Joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 1906 kuntakokous teki päätöksen postin kantamisesta Alavieskassa, ja samalla päätettiin myös postin kantamisesta maksettavista palkkioista. Kantolinjat tulivat olemaan seuraavat:

  • Kähtävä 1,50 markkaa/reissu
  • Someronkylä 2,25 markkaa/reissu
  • Alavieska Eteläranta 0,75 markkaa/reissu.

Vuonna 1891 annettu asetus teki mahdolliseksi postipysäkkien perustamisen. Tätä asetusta käytettiin heti hyväksi Alavieskassa. Tästä alkoivat hyvin moninaiset vaiheet Alavieskan postin historiassa.

Alavieska

Alavieskaan tuli postiasema 1. päivänä huhtikuuta 1889. Kuten edellä on tullut esille, postiasema olisi muuttunut toisen luokan postitoimitukseksi jo vuonna 1891, mutta hanke kaatui varojen puutteeseen. Tämä muutos tapahtui kuitenkin jo seuraavan vuoden heinäkuun 1. päivänä. Seuraavassa vaiheessa Alavieskan posti muuttui postitoimistoksi vuonna 1939 toukokuun alusta lukien.

Postitoimistot muuttuivat postikonttoreiksi 1. päivä tammikuuta 1987. Näin Alavieskan postitoimistostakin tuli samalla päivämäärällä Alavieskan postikonttori. Kun Alavieskassa Säästöpankki sulautettiin Postipankkiin 1993 ja postin palvelut siirtyivät Posti Oy:lle 1994, Alavieskan postikonttori muuttui Pankkipostiksi.

Yli-Kääntä

Oli aivan luonnollista, että Käännänkylä Alavieskassa sai toisena oman postitoimipaikkansa; sijaitsihan kylä Kalajokilaakson postitien varrella. Niinpä sinne perustettiin postipysäkki 1. päivänä huhtikuuta, aprillipäivänä vuonna 1902. Nimeksi uudelle postipysäkille tuli Ylikääntä. Postiliikenne oli kuitenkin vähäistä, joten postipysäkki lakkautettiin vuonna 1923.

Kylän kasvaessa postin palveluiden tarve lisääntyi, ja tästä syystä sinne perustettiin postipysäkki uudelleen vuonna 1939 ja se muutettiin Ylikäännän postiasema II:ksi 1948. Nimi muutettiin 1974 sekaannuksien välttämiseksi Yli-Käännän postiasema II:ksi. Kun postilaitosta rationalisoitiin 1980-luvulla, koski se myös Käännänkylän postitoimipaikkaa, sillä Yli-Käännän postiasema II lakkautettiin vuonna 1984.

Kähtävä

Seuraavaksi postin palveluiden piiriin Alavieskassa pääsi Kähtävä, koska 1. päivänä syyskuuta 1931 perustettiin Kähtävän postipysäkki. Kylän kasvaessa myös postin palvelut paranivat. Toimipiste muuttui postiasema II:ksi vuonna 1943 sekä postiasema I:ksi vuonna 1969. Postiasema I muuttui postikonttoriksi 1. päivänä tammikuuta 1987.

Kun Postipankki keskitti toimintojaan, tiesi se pienten postikonttoreiden lakkauttamista ja sen vuoksi Kähtävän postikonttori lopetti toimintansa 10. päivänä toukokuuta 1991. Postitoimipaikasta jäi jäljelle vain postinumero.

Someronkylä

Vuonna 1953 SomeronkyIälle perustettiin postipysäkki. Jotta uutta pysäkkiä ei sekoitettaisi Someron kunnan postitoimistoon, se sai nimekseen Somerkylän postipysäkki, joka vuonna 1969 muutettiin postiasema II:ksi. Postipalveluiden käyttö kylällä väheni. Siitä syystä postiasema II lakkautettiin 1. päivänä heinäkuuta 1986 ja jäljelle jäi vain postin palvelupiste, mutta sekin lopetettiin vuonna 1988.

Taluskylä

Viimeisenä Alavieskan kylänä Taluskylä sai oman postinsa vuonna 1960, jolloin siellä aloitti toimintansa Taluksen postiasema II. Kuusi vuotta myöhemmin eli vuonna 1966 todettiin kylän postiliikenteen kasvaneen siinä määrin, että toimipiste muutettiin Taluksen postiasema I:ksi. Tammikuun 1987 alusta lukien myös Taluskylän toimipiste muuttui postikonttoriksi. Supistukset ulottuivat Taluskyläänkin, ja sen seurauksena postikonttori lakkautettiin 17. päivänä toukokuuta vuonna 1991, mutta kylälle jäi vielä postin palvelupiste.