Puumerkki oli kirjoitustaidottoman henkilön nimensä sijasta piirtämä merkki, joka usein käsitti henkilön nimen alkukirjaimet. Yksityisen henkilön puumerkki, nimikirjaimet, erotettiin talon puumerkistä, joka jäi talolle omistajan vaihtuessakin. Puumerkki tavattiin piirtää paitsi asiakirjoihin myös irtaimeen omaisuuteen, etteivät esineet sekaantuisi muiden talojen vastaavanlaisiin esineisiin. Talon jakautuessa perinnön tai muun syyn takia usealle omistajalle nämä lisäsivät kantatilan puumerkkiin omat viivansa ja muodostivat näin oman talonsa puumerkin (bomärke = merkki).

[Kuva: Ylivieskalaisia puumerkkejä]

Oheiset puumerkit on aikoinaan jäljennetty mv Martti Huhtakankaan (s. 1911) mv Artturi Häivälän (1906–1983), mv Reino Häivälän (1913–1982), mv Antti Kiviojan (1913–1967), varastonhoitaja Hannes Olmalan (1912–1969), mv Veikko Sorvojan (1914–1986) ja mv Vilho Ängeslevän (1909–1985) asiakirjoista, Ylivieskan kunnan pöytäkirjoista vuodelta 1867 sekä eräistä muista lähteistä.