[Kuva Leufstadiuksen talosta]
Leufstadiuksen talo. Taustalla entisen Ehrströmin tontin rakennuksia.

Leufstadiuksen talon, Rantakatu 32, vanhin osa on vuodelta 1804, ja Cortenkadun puoleinen pikkupuoli, entinen tupakkatehdas, on vuodelta 1830. Talon piharakennukset ovat osittain säilyneet. 1700-luvulta peräisin oleva aitta on siirretty Sovion talon pihaan. Leufstadiuksen talossa on toiminut yksityinen vanhainkoti. Talo on miljöön ja rakennushistorian kannalta erittäin arvokas. Se on suojeltu rakennussuojelulailla, mutta sen omistanut rakennusyhtiö halusi purkaa sen uudisrakentamisen tieltä. Uusi omistaja, raahelainen yksityisperhe, on turvannut talon säilymisen ja korjannut sen entistäen 1996–1997. Vanhaa kunnioittava korjaustyö jatkuu pihapiirissä ja talousrakennuksissa.

Saman rakennusyhtiön omistuksessa oli myös Cortenkadun toisella puolella, Rantakatu 30:ssa, sijainnut Ehrströmin talo. Niin ikään suojeltu rakennus sai seistä oman onnensa nojassa vuosikaudet, kunnes se vuoden 1987 toukokuussa osin tuhoutui tuhopoltossa. Taloa ei korjattu, vaikka se Museoviraston mukaan oli vielä korjauskelpoisessa kunnossa. Syksyllä 1991 Ehrströmin talo ja piharakennukset purettiin.

Nykyään Ehrströmin tontilla on uusien rakennusten pihapiiri, jossa on 13 asuinhuoneistoa talousrakennuksineen. Suunnittelija on arkkitehti Matti Klemola 1998.