Nuorisoseura, jonka tohtori I. Vitali aikoinaan perusti, oli muutaman vuoden nukuksissa, kunnes se uudistettiin v. 1900. Valtiollinen painostus oli siihen aikaan niin kova, että sääntöjä ei saatu vahvistetuksi itsenäisesti, vaan piti seuran muodostua Alatornion Nuorisoseuran haaraosastoksi. Tällä tavalla saatiin säännöt vahvistetuksi v. 1902 ja oltiin näin puolittain alatorniolaisia valoisampaan aikaan saakka, kunnes vuonna 1908 yhdyttiin Oulun läänin keskusliittoon. Näin uudistetun Nuorisoseuran esimiehenä oli talollisen poika Jaako Haapala (Yli-Klaavu) ja kirjurina nyk. lautamies Heikki Haapala. Seuran jäsenluku on ollut moniaita kymmeniä. Kirjasto on seuralla laajanlainen, Aamurusko niminen käsinkirjoitettu sanomalehti ilmestyy silloin tällöin ja on yleensä seuran toiminta sellainen kun tällaisten seurain muuallakin. Maalaisseura perustettiin täällä v. 1901 pääasiallisesti pastori Kerkkosen alotteesta. Ensimmäisenä esimiehenä toimi kirkkoväärti Benjami Rusila, ja ovat hänen jälkeen mainitussa toimessa olleet Abr. Kujala, H. Nevala, h. Haapala ja nykyään Iikka Pekkala. Seuran toiminta on toisin ajoin ollut hyvinkin vilkasta, suuria yhteisostoja, jotkut maamiespäivät ja Tapionpäivät on toimeenpantu ja on seura yleensä koettanut innostuttaa maamiehiä ja saada heitä liittymään yhteistoimintaan.

Työväenyhdistys on paikkakunnalla myös. Oma talo hankittiin sille v. 1901.