Tällä nimellä luetellaan ensin maanpinnalle läjätyt kivikasat pitäjittäin siinä järjestyksessä, kuin ne tutkimus-alallamme tavataan. Luonnollisinta ja asiallisinta olisi asettaa kiinteätkin muinaisjäännökset aikakaudelliseen järjestykseen, niin että vanhimman viljelyksen muistot aloittaisivat rivin, jossa sitten myöhempien aikojen tuotteet kukin vuorollansa saisivat sijansa. Mutta sellaiseen työhön ryhtyessänsä, saa taitavinkin tutkija panna kaiken kykynsä, kaiken tarkkuutensa liikkeelle ja tuskinpa hän sittenkään uskaltaa muinaisjäännöksen ulkomuodosta, joka useinkin on vuosituhansien ajat saanut olla kaikenlaisen muutoksen ja hävityksen alaisena varmaan päättää, mihinkä ajanjaksoon hänen tarkastettavanansa oleva muistomerkki kuuluu. Tavallisesti tulee tutkijan avuksi joku löydetty esine, jota vertaamalla muualla tavattuihin samanlaisiin ja huomioonsa ottamalla kaikki vähäisetkin yksityiskohdat hän voipi mykässä kivirauniossa nähdä todistuksia niiltä ajoilta, joita on eletty vuosituhansia ennen meidän päiviämme. Tämän kirjoittaja ei ole vielä ehtinyt käyttää hyväksensä niitäkään hedelmiä, jotka meidän maassamme äsken henkihin herännyt muinaistieteellinen harrastus on synnyttänyt, eikä ole siitä syystä uskaltanut ryhtyäkään tähän vaikeaan aikakaudelliseen järjestämistyöhön. Tarkoitus onkin vaan saattaa taitavampien tietoon ne paikat, jotka kaukaisessa Pohjolassa kaipaavat tutkimuksen valon.