Tyrnävä oli kappelina jo vuonna 1655. Seurakunnan ensimäinen rukoushuone on ollut puheitten mukaan vielä myöhempinä aikoina Toppisen talossa latona. Nykyjään on se purjettu. Sen arveltiin olleen kirkkonakin samassa paikassa, jossa sitä myöhemmin latona käytettiin. Seuraava kirkko rakennettiin vuonna 1664 ja se oli nykyisen hautausmaan keskellä. Tämä kirkko hävisi Marrask. 24 p. v. 1865 kerrassaan murhapolton kautta, jossa tilaisuudessa kirkon vanhempi kalusto ja enin osa arkistoakin joutui tulen uhriksi. Nykyinen kirkko on siis paikkakunnan kolmas. Se on rakennettu ristin muotoon v. 1873. Mitään vanhempia esineitä, joilla olisi muinaistieteellistä arvoa, ei kirkossa mainitun tulipalon hävityksen tähden ole.

Kirkon päässä olevassa kellotapulissa on kaksi kelloa. Isommassa on kirjoitukset:

Yläreunassa: ”Kaikki yoilla hengi on kittäkäh Herra halleluja. Psal. 150. v. 6.”

Laidassa:

”Kuningas Gustf III nen
kuluisan hallituxen aikana
Ollesa toisna Maanherrana
Oulun borisa H:ra Adolph Tandefeldt
pispana Turun hippakunnasa H:ra Mag
Jacob Haartman Prouwastina Limingan
pitäjäsä H:ra Nicolaus Fellman Kappalaisna
Törnävällä H:ra Sven Olsbo ja apulaisna H:ra Lars
Lithowius on tämä kello ostettu kirkon ja seurakun
nan rahoilla vuona 1783 walettu Jac Martenson.”

Vastaisessa laidassa:

”Tule tenne terävästi
Juri julki Jumalata
Kittämähän kivahasti
Armonsed äst avarimman
Koska suru sanomita
Kuulet soivan kuollehista
Valmist itses valmihixi
Luojan luoxi lähtemän.”

Alareunassa: ”Tulkat Herralle hänen nimensä kunnya tuokat lahjoja ja tulkat (h)änen esihuonesensa. Psal. 96: v. 8.”

Pienemmän kellon yläreunassa on kirjoitus: ”Helig – helig – helig – är Herren Sebaoth. Esa. 6: v. 3.

Laidassa:

”Ablatae. A. Russis. Summo.
Successit. Ovatu.
Hac. Campana. Dei. Resonato
O! Törnävä. Laudes.
Anno MD.CC.XXVII.
Me confecit Ericus Näsman Holmiensis.”

Alareunassa: ”Saligt är thet folck hwilkes Gud Herren är Psalm. 144. v: 15.”

Isonvihan aikana kerrotaan Wenäläisten ryöstäneen täältäkin kirkonkellon. He kantoivat puheitten mukaan Paason talosta olkisuovan tapulin juurelle ja pudottivat sen päälle kellon. Kelloa lähdettiin sitten kuljettamaan, vaan se putosi Tyrnävän-jokeen ja siellä se on vielä nytkin kirkkosillan alla. Myöhemmin on kelloa koetettu nostaa joen pohjasta ylös ja kerran olikin se jo nousemaisillansa, mutta samassa kuului ääni, ”ett'ei sitä Tyrnäväläisille anneta”, ja se painua humahti taas maan sisälle. Hautausmaata kutsutaan Vappulaksi siitä syystä, että siihen on ensiksi haudattu kertomuksen mukaan eräs Vappu niminen ihminen.