*) Seuraavat tiedot perustuvat osaksi paikalla tehtyihin kirjaanpanoihin, mutta etenkin seurakuntain papiston hiljakkoin Muinaistieteelliselle Toimikunnalle lähettämiin puheen-alaisten kirkkojen kalustoluetteloihin. Eri kirkkokuntain ikää määrätessäni olen seurannut professori K. G. Leinberg’in viime vuonna julkaisemaa teosta: Finlands territoriala Försainlingars ålder, utbildning och utgrening. Helsingfors 1886.