Esipuhe

Se kertomus, joka tässä lasketaan yleisön käsiin, on pääasiallisesti syntynyt niistä aineksista, jotka Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen myöntämillä matkarahoilla kesillä 1884–6 Oulun kihlakunnan eri osissa liikkuessani olen kerännyt. Matkoilla kertyneitä kirjaanpanoja olen väliaikoina lisäillyt poimimalla osaksi kirjallisuudesta osaksi valtion-arkistosta tutkimus-alani entisyyttä koskevia tietoja. Niistä on varsinkin, kansantarinoiden esipuheeksi aiottu, historiallinen silmäys sommiteltu. Siinä ei ole tuotu esille mitään ennen tuntematonta, ei mitään sellaista, josta historiallinen tutkimus suoranaisesti voisi edistyä. Kumminkin olen uskaltanut tässä toistamiseen kertoa samat asiat, jotka ennen minua jo muut ovat lausuneet, etenkin siinä toivossa, että varsinainen kansa – se, joka ei tutki lähdekirjallisuutta eikä lue harvinaisempia teoksia – saisi edes hämäränkään käsityksen niistä tapauksista, joita kansantarinat vielä vuosisatojen kuluttua muistelevat. Menettelyäni puolustakoon se tosi-asia, että isänmaallisten muistojen esittäminen on tehokkain keino, millä kansa saadaan entisyyttänsä kunnioittamaan ja muodostamaan nykyisyytensä sellaiseksi, että siitä kerran onnellinen tulevaisuus voi versoa.

Muuten puhukoon kirjaseni itse puolestansa! Lukijata pyydän vaan huomauttaa, että sen ei ole tarkoituskaan olla muuta, kuin aineskokoelma. Jos vastainen tutkija siitä voisi saada jonkunlaista johdatusta tavoitellessansa niitä paikkoja, joista kotiseutuni muinaisuuden syntysanat ovat etsittävät, niin olisivat vaivani saaneet paraimman palkintonsa.

Ennenkuin ryhdyn varsinaiseen aineeseni, on minun mieluinen velvollisuus kiittää kaikkia niitä kunnioitettavia kansalaisia, jotka antamillansa tiedoilla ja hyväntahtoisilla neuvoilla ovat näitä ensimäisiä tutkimuskokeitani edistäneet. Erittäin pyydän saada tässä mainita ystäväni, maisteri J. J. Karvosen sekä ylioppilaat K. Stenvik’in, S. Castrén’in ja N. Liakan, joista kolme ensin mainittua on minua osaksi matkoillani seurannut ja viimeinen muuten arvokasta apuansa antanut.

Helsingissä, Toukokuulla 1887. Tekijä.