[Kuva maariankämmekästä]
Maariankämmekkä kukkii alkukesällä. Kuva Pekka Raudaskoski.

Kohteen kuvaus

Niinikorven lehto sijaitsee Pyhäjärven eteläosassa. Alue on kooltaan noin kaksi hehtaaria. Lehto löytyy matalan kangasharjanteen loivasta lounaisrinteestä. Alue on valtion luonnonsuojelualue ja kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.

Kasvillisuus

Alueella on tuoretta lehtoa sekä lehtomaista kangasta. Puusto on kuusivaltaista sekametsää. Harvinaisuutena alueella kasvaa useita metsälehmuksia, joista suurin on 18 metriä korkea. Esiintymä on metsälehmuksen pohjoisimpia. Muita vaateliaita lajeja ovat sormisara ja metsäorvokki. Kielo esiintyy alueella melko runsaana. (PR)

Ajo-ohje

Niinikorvelle on opastus Suezintieltä. Suezintie on itään päin 4-tieltä Pyhäjärven eteläpuolella. 8,8 km:n jälkeen kääntyy etelään, oikealle, Havukkamäentie. Tienristeyksessä on kyltti: Niinikorven alue. Ajettuasi 1,8 km oikealle erkanee traktoriura, jota pitkin kävellään 200 metriä.

Lisätietoja