Kohteen kuvaus

[Kuvassa palanut kanto]
Vanhan metsäpalon jäljiltä Lehtoniemessä on paljon palaneita kantoja. Kuva Pekka Raudaskoski.

Lehtoniemi on metsäpalon jälkeen luonnonmukaisesti syntynyt lehtometsä. Se sijaitsee Pyhäjärven eteläpuolella ja on kooltaan 11 hehtaaria.

Alueella kasvaa järeitä haapoja ja Haukilammen rannalla joitain tervaleppäpökkelöitä. Lahoa lehtipuuta on runsaasti. Koska alue sijaitsee männiköiden keskellä, on kuusi päässyt leviämään sille hyvin hitaasti. Puusto on suhteellisen vanhaa, mutta kuitenkin alle 100-vuotiasta.

Lehtoniemi kuuluu valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja on asetuksella rauhoitettu vanhan metsän alue.

Linnusto ja muu eläimistö

Alue rajautuu kalaisaan, kirkasvetiseen järveen, Haukilampeen, jolla voi tavata saukon. Lehtipuiden ansiosta alue on mieluisa hirville ja jäniksille. Linnusto on kohtalaisen monilajinen. Alueella pesii useita lehtometsien lajeja, tikkalajeja ja kanahaukka. Järvellä voi nähdä kaakkurin. (PR)

Ajo-ohje Lehtoniemeen

Lehtoniemeen käännytään Suezintieltä, 10 km itään 4-tien risteyksestä. Käänny oikealle Haukilammen suuntaan. Risteyksessä on Lehtoniemen alue -kyltti. Aja tietä noin 5 km. Käänny vasemmalle Haukilammen suuntaan ja aja kilometri. Järvi avautuu tien vasemmalla puolella, metsäalue on sen pohjoispuolella.

Lisätietoja