Kohteen kuvaus

[Kuvassa Kärsämäenjärvien suota]
Kuva Pekka Raudaskoski.

Kärsämäenjärvien soidensuojelualue sijaitsee Pyhäjärven pitäjän koilliskulmassa, Pyhäjoen sivuhaaran Kärsämäenjoen yläjuoksulla, kuusi kilometriä Kärsämäen Sydänmaankylästä kaakkoon. Alue koostuu Isosta ja Pienestä Kärsämäenjärvestä, niihin liittyvistä puroista sekä vuorottelevista kangasmetsistä ja soista.

Alue käsittää noin 431 hehtaaria. Lisäksi alueella on rauhallisesti virtaavia tasankojokia 3 hehtaaria.

Järvien veden pintaa on laskettu ja ne ovat pitkälle umpeutuneet. Rantametsät ovat säilyneet tiettömän taipaleen takana, laajojen soiden suojassa lähes koskemattomina. Alueella on vaihtelevia luontotyyppejä ja tämä moninaisuus näkyy myös linnustossa.

[Kuvassa lunta Kärsämäenjärvillä]
Kärsämäenjärvien syrjäinen sydänmaa on saanut keväällä vielä viimeisen lumiharson. Puiden oksilla on joko naavaa tai luppoa. Ne voi erottaa keskijänteen perusteella. Keskijänne on sitkeä, joustava ydin, joka näkyy naavaa venyttämällä. Lupolla sitä ei ole. Kuva Pekka Raudaskoski.

Vaikeakulkuisen maastonsa ja syrjäisen sijaintinsa vuoksi Kärsämäenjärviä ei voi suositella yleiseksi retkikohteeksi, mutta kokeneelle kulkijalle tämä syrjäinen sydänmaa on todellinen erämaaelämys.

Linnusto ja muu eläimistö

Kaikki alueelle tyypilliset eläinlajit kiusallisista hyönteisistä suuriin nisäkkäisiin viihtyvät hyvin alueella. Hirvien laitumena seutu on mainio, ja kaikki tyypilliset petoeläimet saalistavat syötävää alueella. Alueella on runsaasti metsä-, suo- ja vesilintuja: metso, kurki, joutsen, pohjansirkku, puukiipijä, pohjantikka, suopöllö, jänkäkurppa ja pikkusieppo.

Paikkalinnuista erityisesti tikat ovat ihastuneet järvenrantojen keloihin ja pökkelöihin. Järvet kuuluvat maakotkan reviirialueeseen. (PP, PR)

Ajo-ohje Kärsämäenjärville

Mennessäsi Kärsämäenjärville käänny 4-tieltä muutama kilometri Venetpalon kylän eteläpuolelta Kopolaan. Aja 5 km. Käänny oikealle Jäniksenperään. Ajettuasi 6 km jää vasemmalle suuri kämppä, Riikinhovi. Jatka vielä 1 km ja käänny vasemmalle Miilurannan suuntaan. Aja 3,2 km ja käänny oikealle. Tienhaarassa ei ole viittaa. 3 km:n jälkeen käänny vasemmalle Tikkakankaalle. Aja 4 km. Oikealle, etelän suuntaan kääntyy pistotie. Järvialue on tästä risteyksestä vastakkaiseen suuntaan, pohjoisessa noin kilometrin päässä. Alueelle ei ole opastusta. Alueelle voi mennä myös etelästä Pyhäjärven suunnasta (katso ajo-ohjeet Haudannevalle) ja pohjoispuolelta Sydänmaankylän suunnasta.

Lisätietoja