Kohteen kuvaus

[Kuva Isolta Karsikkonevalta]
Ison Karsikkonevan suolampareet ovat kovapohjaisia. Lintujen lisäksi niillä viihtyy raate. Kuva Pekka Raudaskoski.

Iso Karsikkoneva on erittäin hyvin luonnontilassa säilynyt soidensuojelualue Pyhäjärven kunnan länsiosissa Pitäjänmäen kylän pohjoispuolella. Se on 223 hehtaaria laaja tyypillinen aapasuo, jonka reunoilla on kapeita metsävyöhykkeitä.

Linnusto

Suon pohjoisosassa on pieniä suolampareita, jotka ovat merkittäviä lintujen levähdys- ja pesintäalueita. Linnusto on runsas, mm. kurki, kapustarinta, valkoviklo, pikkukuovi, suokukko, käpytikka, kulorastas, keltavästäräkki, pikkulokki, harmaalokki, naurulokki ja ampuhaukka.

[Kuvassa Isoa Karsikkonevaa]
Kuva Pekka Raudaskoski.

Kasvillisuus

Alueella on runsas kasvillisuus, mm. raate, kihokki ja vehka. Uhanalaisista lajeista mainittakoon punakämmekkä. (PR)

Ajo-ohje Isolle Karsikkonevalle

Isolle Karsikkonevalle pääset kääntymällä Haapajärveltä kaakkoon menevältä Elämäjärventieltä (nro 658) Pitäjänmäen kohdalta Hiidenkylän suuntaan. Aja 1,8 km. Vasemmalle kääntyy metsäautotie. Risteyksessä ei ole tienviittaa. Tie päättyy 3,1 km:n jälkeen. Suojelualue avautuu oikealle, pohjoiseen. Tien päässä on nuotiopaikka.

Lisätietoja