Kohteen kuvaus

[Kuvassa kaatuneita puunrunkoja]
Kuolleet maapuut antavat elämän monille ötököille ja ovat yksi vanhan metsän tunnusmerkeistä. Kuva Kaarlo Ojala.

Ohinevan metsä on 11 hehtaarin kokoinen vanhojen metsien suojelualue. Se on ilmeeltään monipuolinen vaihdellen karuhkosta mäntykankaasta tiheisiin ja synkkiin ikikuusikoihin.

Aluetta elävöittävät lukuisat isot kolohaavat sekä maatuneet puunrungot. Haavoista on löydetty aarniomaisuutta ilmentävää raidankeuhkojäkälää. Metsän eteläreunalta alkaa luonnontilainen rämealue, jolla on runsaasti komeita keloja.

Linnusto ja muu eläimistö

Monet vanhoja metsiä suosivat lajit viihtyvät Ohinevan metsäalueella. Niihin kuuluvat esim. palokärki, puukiipijä, töyhtötiainen, hömötiainen, tiltaltti ja peukaloinen. Pyy ja metso kuuluvat metsän kanalintulajistoon.

Petolinnuista ovat pesineet lapin- ja viirupöllö sekä kanahaukka. Metsään rajoittuvalla rämealueella elelee kurkia.

Komeita kolohaapoja on hyödyntänyt silloin tällöin myös näätä. (RR)

Ajo-ohje Ohinevalle

Aja Pyhäjoen eteläpuolista tietä Oulaisista Haapaveden suuntaan 6,6 km. Käänny oikealle turkistarhojen ohi menevälle metsäautotielle. Ajettuasi 4,6 km saavut kallioiselle mäelle. Oikealla avohakkuualueen takana noin puolen kilometrin päässä näkyy metsäalue. Se on Ohinevan vanha metsä.