Kohteen kuvaus

Likalanjärvi on runsaan 80 hehtaarin suuruinen lintujärvi. Järven pohjoisrannalla on lintutorni, josta pystyy havainnoimaan lähes koko järveä.

Järvi on linnustollisesti edelleen arvokas, vaikka viime vuosina lintumäärät ovatkin vähentyneet ilmeisesti alueella tehtyjen ruoppaus- ja niittotöiden vuoksi.

Linnusto

Ehkäpä tunnusomaisinta Likalanjärvelle on mustakurkku-uikkujen runsaus. Pesiviä pareja on ollut useimpina vuosina 5–10. Muita runsaslukuisia vesilintuja ovat telkkä, tavi, haapana ja tukkasotka. Harvalukuisampia, mutta säännöllisesti pesiviä, ovat olleet jouhisorsa, silkkiuikku ja nokikana. Aikaisemmin pesimälinnustoon kuulunut heinätavi on ollut kateissa.

Lokkilinnuista järvellä asustavat kala-, nauru- ja pikkulokit sekä kalatiirat. Isommista linnuista pesivät kurki ja joutsen. Likalanjärven kahlaajalajistoon kuuluvat liro, valko- ja metsäviklo, rantasipi, taivaanvuohi, isokuovi ja lehtokurppa.

Järveä ympäröivissä metsissä ovat pesineet hiiri- ja mehiläishaukka.

Muuttoaikoina järvellä tavataan lukuisia muitakin lintulajeja. Lajilistaan kuuluvat mm. pilkkasiipi, lapasotka, uivelo, kanadanhanhi, ruskosuohaukka, meriharakka, vesipääsky, punakuiri ja ruskosuohaukka. (RR)

Ajo-ohje Likalanjärven lintutornille

Aja Oulaisista noin 9 km Pyhäjoen suuntaan. Käänny oikealle Likalan tielle. 3 km:n ajomatkan jälkeen on oikealla viitta lintutornille. Perille johtaa viitoitettu polku.