Kohteen kuvaus

[Kuva Honkanevalta]
Mato-oja suikertelee Ison Honkanevan läpi. Kuva Kaarlo Ojala.

Haapaveden ja Oulaisten rajan molemmin puolin sijaitsevat Iso ja Pieni Honkaneva muodostavat erityisesti kasvistollisesti mielenkiintoisen aapasuokokonaisuuden. Suoalueelta löytyy varsin reheviä kohtia, joissa vaateliaat ja harvinaisetkin suokasvit viihtyvät.

Alueen mielenkiintoa lisäävät lukuisat metsäsaarekkeet ja luonnontilaisena suon läpi kiemurteleva Mato-oja. Vajaan 200 hehtaarin suuruinen nevakokonaisuus on Natura 2000 -kohde.

Kasvillisuus

Honkanevojen alueelta on löydetty useita vaateliaita ja harvinaisiakin kasvilajeja. Rehevissä metsäsaarekkeissa kukoistavat paikoitellen kevätlinnunherne, metsävirna ja valkolehdokki. Syyläjuurikin on löydetty alueelta.

Varsinaisista suolajeista harvinaisimpia ovat pieni kämmekkäkasvi suovalkku sekä saroista nuijasara, vaaleasara ja velttosara.

Linnusto ja muu eläimistö

Kurjet viihtyvät hyvin Honkanevoilla. Kahlaajista pesimälinnustoon kuuluvat liro, valko- ja metsäviklo, taivaanvuohi sekä lehtokurppa.

Petolinnuista suolla tai sen tuntumassa ovat pesineet suo-, hiiri- ja lapinpöllö, mehiläis-, hiiri- ja kanahaukka sekä ehkä erikoisimpana useampana vuotena Lapin linnuksi luokiteltu piekana.

Hirvikanta on vahva ja karhuistakin on useita havaintoja. (RR)

Ajo-ohje Isolle ja Pienelle Honkanevalle

Aja Oulaisista Ylivieskan suuntaan noin 11 km. Käänny vasemmalle Pökkylän tielle, jota ajetaan 6 km suoraan loppuun asti kääntymättä mistään risteyksestä. Tien päästä lähtee vasemmalle kärrypolku, jota seurailemalla pääset suoalueen reunaan. Kävelymatkaa kertyy runsas kilometri.

Lisätietoja