Kohteen kuvaus

[Kuvassa pikkulokki]
Hirvinevalla pesii 10–15 parin pikkulokkiyhdyskunta. Kuva Kaarlo Ojala.

Oulaisten ja Haapaveden rajamailla sijaitseva Hirvineva on komea yli 600 hehtaarin suuruinen avoneva, joka on kehittymässä keidassuoksi. Se kuuluu myös Natura 2000 -kohteisiin. Suuresta osasta suota onkin jo muodostettu valtion soidensuojelualue.

Hirvineva on suurelta osin lähes puuton ja paikoin myös varsin vaikeakulkuinen. Märimmät alueet löytyvät suon keskiosasta. Siellä on muutama pieni avovesilamparekin.

Suojeltavaan alueeseen kuuluu myös suon pohjoisreunalla sijaitseva pieni idyllinen kangasmetsäsaareke, joka on erinomainen yöpymis- ja leiriytymispaikka.

Linnusto

Suon märimmät keskiosat houkuttelevat vaateliastakin suolintulajistoa. Siellä pesii 10–15 parin pikkulokkiyhdyskunta täydennettynä harmaa- ja kalalokeilla sekä kalatiiroilla. Harvalukuisemmista kahlaajista suon keskustassa voi tavata jänkäsirriäisen, jänkäkurpan ja suokukon. Muita pesiviä kahlaajia ovat pikkukuovi, kapustarinta, liro, valkoviklo ja taivaanvuohi. Kurkia suolla asustaa useampikin pari.

Yleisimmät varpuslinnut ovat keltavästäräkki ja niittykirvinen, mutta reunaosissa pesivät myös esim. pensastasku ja pohjansirkku. Kanalinnuista teeri ja riekko ovat tyypillisimmät.

Petolinnuista Hirvinevalla on tavattu sinisuo-, tuuli-, hiiri- ja nuolihaukka, piekana sekä suopöllö. Muuttohaukkakin on aikoinaan kuulunut suon linnustoon. Nevaa ympäröivissä metsissä ovat pesineet kanahaukka, viiru- ja lapinpöllö. (RR)

Ajo-ohje Hirvinevalle

Aja Pyhäjoen pohjoispuolista maantietä Oulaisista Haapavedelle päin lähes 10 km. Käänny vasemmalle Perikankaan paikallistielle ja aja sitä noin 9 km. Runsaat 100 m ennen Hietalan risteystä on vasemmalla talo. Talon kohdalta lähtee oikealle metsäautotie, joka vie Hirvinevan tuntumaan. Noin 3 km:n ajon jälkeen Hirvineva levittäytyy tien vasemmalla puolella, lähimmillään vain parisataa metriä tiestä.