Kirjan on julkaissut Pyhäjokialueen Luonnonsuojeluyhdistys yhteistyössä Pohjois-Suomenselän Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Hanketta ovat tukeneet NHS-Leader, Rieska-Leader ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Kirja sisältää kartat kustakin kohteesta sekä liitteenä koko alueen käsittävän kartan.

ISBN: 952-91-2263-2

Julkaisuvuosi: 2000

Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä