Kohteen kuvaus

[Kuvassa lumpeita Nurmesjärvellä]
Nurmesjärvellä kukkii keskikesällä lumme. Kuva Pentti Pesonen.

Nurmesjärvi on yksi Oulun läänin merkittävimmistä ja kansainvälisestikin arvokkaaksi luokiteltu vesilintualue. Järvellä pesii monimuotoinen ja runsaslukuinen linnusto. Keväisin se on kahlaajien, vesilintujen, joutsenten ja hanhien levähdyspaikka.

Vähitellen umpeutuvasta järven 259 hehtaarista on avoinna enää kuudesosa. Rantoja kiertävä järvikortevyöhyke on leveimmillään melkein puoli kilometriä. Mutapohjaisen järven vesi on hyvin humuspitoista. Nurmesjärvi on Kalajoen sivuhaaran latvajärvi. Sen valuma-alue on pääosin ojitettua rämettä.

Reunoilla on sara- ja ruoholuhtia, luhtaniittyjä ja pensaikkoja. Rantoja kiertää koivu- ja sekametsä.

Etelärannalla, Nurmesniemessä, on luonnonsuojeluyhdistyksen rakentama lintutorni ja nuotiopaikka. Tornilla käy vuosittain satoja vieraita. Se on myös suosittu koululaisten retkikohde. Kesällä järvellä on rauhallista.

1900-luvun alussa järvi oli tärkeä kotieläinten talvirehun tuotantoalue.

Linnusto ja muu eläimistö

[Kuvassa mustakurkku-uikku]
Mustakurkku-uikku on Nurmesjärvellä yleinen. Kuva Pekka Raudaskoski.

Järvellä tapaa yli 40 lintulajia, mm. ampuhaukka, kalatiira, kapustarinta, kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, luhtahuitti, mustakurkku-uikku, rusko- ja sinisuohaukka, suokukko, uivelo ja vesipääsky. (PP, KA)

Ajo-ohje Nurmesjärvelle

Nurmesjärvelle pääset 4-tieltä Venetpalon kylän eteläpuolelta, 13 km Kärsämäeltä etelään. Käänny länteen Nurmesperän tielle. Aja noin 9 km. Tulet Kärsämäen ja Pyhäjärven rajalle. Noin 100 metrin päässä rajasta, Pyhäjärven puolella kääntyy länteen Haapasaaren tie. Aja sitä noin kilometri. Järvi näkyy tien pohjoispuolella. Lintutornille on heikosti näkyvä viitoitus. Voit ajaa Nurmesjärvelle myös eteläsuunnasta Pyhäjärvi–Haapajärvi-tien kautta.

Lisätietoja