Yleiskuvaus kohteista

[Kuvassa pohjantikka]
Pohjantikka on tyypillinen vanhojen metsien laji. Kuva Kaarlo Ojala.

Kärsämäen eteläosissa, Venetpalon kylän läheisyydessä on kaksi pienehköä vanhojen metsien suojelualuetta. 26 hehtaaria laaja Latvakangas löytyy Kokonperältä, Pyhäjoen ja nelostien länsipuolelta, 31 hehtaaria laaja Lapinniemi itäpuolelta.

Latvakangas ja Lapinniemi kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja ovat Natura-alueita. Metsiä on näihin päiviin asti hakattu poimintaluonteisesti, joten mitään varsinaisia ikimetsiä ne eivät ole. Verrattuna Kärsämäen alueen tyypilliseen talousmetsään ne ovat kuitenkin merkittävän monimuotoisia vanhoja metsiä.

Lapinniemen suunnalla on myös 17 hehtaarin laajuinen Lukkaronkankaan suojelualue. Se on vapaaehtoisesti suojeltu yksityinen metsäpalsta.

Latvakangas

Suojelukohteeksi rajattuun alueeseen sisältyy tuoretta kangasta, korpipainanteita, joissa on metsäkortekorpea, ja varttunutta tiheää kuusivaltaista sekametsää. Osalla alueesta on runsaasti havu- ja lehtipuiden maapuita. Itäosissa on paikoin runsaasti lehtipuita. Jotkut alueen haavoista, koivuista ja kuusista ovat hyvinkin järeitä.

Joillain paikoin metsää on käsitelty enemmän: tuulenkaatoja on korjattu pois, näkyvillä on vanhoja hakkuujälkiä ja alueen keskiosissa on tehty lievää alaharvennusta. Luonnontilaisin metsän osa löytyy alueen lounaiskulmasta.

Lapinniemi

[Kuvassa kantokääpä]
Lapinniemen vanhan metsän maapuut tarjoavat kasvualustan kantokäävälle. Kuva Pentti Pesonen.

Lapinniemen tai, kuten metsää sen pitkäaikaisen omistajan mukaan paikallisesti kutsutaan, ”Martan metsän” metsätyyppi on tuore kangas. Metsä on varttunutta ja tiheää sekametsää. Sen erityinen piirre on vanhojen haapojen, raitojen ja koivujen, lehtipuupökkelöiden ja maapuiden runsaus.

Lukkaronkangas

Maasto vaihtelee kuivasta kankaasta lähes puuttomaan suohon. Alueella on pieni puro, jonka varrella kasvusto on rehevää. Alueelta ei ole hakattu puuta myyntiin pariinkymmeneen vuoteen eikä kotitarpeeseenkaan yli kymmeneen vuoteen. (PP, KA)

Ajo-ohje Latvakankaalle

Latvakankaalle pääsee joko eteläsuunnasta Venetpalon kylästä tai pohjoissuunnasta Kärsämäki–Haapajärvi-tieltä (nro 58). Venetpalon kautta ajaessasi käänny 4-tieltä länteen, Meininkiin. Aja 1,5 km. Aja neljän tien risteyksestä ampumaradan suuntaan. Ajettuasi 1,5 km käänny oikealle, jatka 2,7 km ja käänny uudelleen oikealle. Latvakankaan alue alkaa tien oikealta puolelta. Metsäautotie jatkuu vielä 800 metrin päässä olevalle kääntöpaikalle.

Ajo-ohje Lapinniemelle

Lapinniemen alue on Jänisojan metsäautotien varressa. Aja Kärsämäeltä 4-tietä etelään noin 5 km. Käänny itään Koposenperälle. Aja tietä 2,7 kilometriä ja käänny oikealle, etelään Jänisojan metsäautotielle. Vanha metsä on tien länsipuolella 1,6 kilometrin päässä. Metsään pääsee myös kääntymällä 4-tieltä Nuttulinnan kohdalta itään. Ajettuasi 9 km käänny Rööringin risteyksestä vasemmalle. Matkaa metsälle on 5,3 km.

Ajo-ohje Lukkaronkankaalle

Myös Lukkaronkangas on Jänisojan metsäautotien varressa. Käänny 4-tieltä Venetpalon kylän eteläpuolelta, Nuttulinnan kohdalta Jänisojantielle. Ajettuasi 6,7 km tulet ohituspaikalle. Lukkaronkangas on tien pohjoispuolella. Suojelualue on merkitty. Ohituspaikan kohdalta löytyy vanha traktorinura, jota seuraamalla löytää puron.

Lisätietoja