Kohteen kuvaus

[Kuva Korkattivuorelta]
Matka Korkattivuoren vanhojen metsien alueelle kulkee vuoren laen yli. Paikka on Haapaveden ja koko läntisen Oulun läänin korkein. Kuva Ari Karjalainen.

Korkattivuori on Oulun läänin läntisen osan korkein paikka. Sen tekevät mielenkiintoiseksi retkikohteeksi Pohjois-Pohjanmaalla poikkeukselliset näköalat ja luontopolku. Vuoren huippu kohoaa 186,6 metriä merenpinnan yläpuolelle. Korkeuseroa läheiseen Nevanperännevaan on 50 metriä ja Ojakylän aukeaman keskipaikkeille 80 metriä. Vuoren kallioisella laella sijaitsevan entisen palovartiotornin alin taso on kunnostettu näköalapaikaksi.

Korkattivuori sijaitsee valtion maalla. Sen lakiosa on asetuksella vuonna 1993 suojeltu 33 hehtaaria laaja vanhojen metsien suojelualue, jolla luontopolku kiertää.

[Kuva Korkattivuorelta]
Kuva Sauli Saastamoinen.

Maasto

Maasto alueella on avokallioiden rikkomaa mäntykasvuista kuivaa kangasmaata. Länsirinteessä ja Haapavesi–Pulkkila-tien varrella on vanhaa kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää. Soranoton jälkiä näkyy maastossa runsaasti. Luontopolun alkuun vievän tien varrella on soranottopaikkaan syntynyt pohjavesimonttu, jossa on uimapaikka.

Näköala vuorelta

[Kuvassa maisema Korkattivuorelta]
Kuva Sauli Saastamoinen.

Vuorelta näkyy suuria suoalueita ja useita järviä. Pohjoisen puolen suoalueet ovat suurelta osin luonnontilaisia ja ojittamattomia. Kaakonpuolinen Piipsanneva on turvetuotantoaluetta. Lännessä pilkottaa Korkattijärven pintaa ja siitä pohjoiseen näkyvät Ainali, Osmanki, umpeen soistuva Tervalampi ja Nevanperänlampi.

Vuori kuuluu pohjois–eteläsuuntaisten kallioselänteiden vyöhykkeeseen, vedenjakajaan. Piipsannevan ja pohjoispuolella olevan Nevanperän suolammen vedet laskevat Pyhäjokeen. Itäpuolella noin kahden kilometrin päässä alkava Pasko-oja virtaa Ristisenojan ja Lamujoen kautta Siikajokeen.

Luontopolku

Vanhojen metsien suojelualueella kiertävän luontopolun varrella on alueen luonnon ja maaperän erityispiirteitä esitteleviä opastetauluja. Alueella saa liikkua vain jalan tai hiihtäen. Avotulen saa tehdä vain nuotiopaikalla.

Linnusto ja muu eläimistö

Alueella viihtyvät erityisen hyvin vanhoja metsiä suosivat lajit kuten tikat, tiaiset, käpylintu, peukaloinen, laulurastas, käki ja metso. Seudun vakituisia asukkaita ovat jänis, orava, hirvi, kettu, näätä, supikoira ja mäyrä. Matelijoista yleisin on kyy.

Kasvillisuus

Pohjanmaalle tyypillistä. Pienenä erikoisuutena vuoren runsasalaiset jäkälä- ja sammallaikut. (KA)

Ajo-ohje Korkattivuorelle

Korkattivuori ja Korkatin vanhojen metsien suojelualue sijaitsee Haapaveden kunnassa. Aja 10,7 km kantatie 793:a Kirkonkylältä Pulkkilaan päin. Tieltä on vasemmalle viitta ”Korkatin luontopolku”. 800 m tienhaarasta on nuotio- ja laavupaikka, jolta alkaa merkitty luontopolku Korkattivuorelle ja vanhan metsän suojelualueelle.

Yhteystiedot: virkistysaluetta ylläpitää Haapaveden kaupunki, p. (08) 459 11.