Yhteenvetoa: tiivistelmä Pohjois-Pohjanmaan erikoispiirteistä

Edellä on selostettu, kuinka merkittävää tai erikoista Pohjois-Pohjanmaan luonnossa ovat suuri pinta-ala, suuret metsä- ja suovarat, maannousun jäljet sekä vesiyhteydet meren taakse ja sisämaahan.

Muuta merkittävää ovat historiassa tai nykypäivässä

  • väestö, joka on Suomen heimojen sekoitus
  • agraarinen maaseutu, jossa on runsaasti karjatalousvaltaisia perhetiloja, ohran ja perunan viljely
  • historia, johon kuuluvat rajut taistelut Venäjän kanssa alueen omistuksesta, metsän hyväksi käyttäminen monin tavoin ym.
  • taide, esim. pohjalainen kirkkomaalaus, pohjalaiset puukirkot ja tapulit, vaivaisukot, tiernapoikaperinne, Oulun koulun arkkitehtuuri
  • Oulun yliopisto.

Kulttuuriperinnön näkyminen maisemakuvassa vaihtelee määrältään suuresti. Agraarista – elävää ja museoitua – kulttuuriperinnettä on kaikkialla Pohjois-Pohjanmaalla hyvin runsaasti, samoin sotien muistomerkkejä. Mutta monet muut historian näkyvät muistot ovat yksittäistapauksia. Luonnollisesti se, jota on kaikkialla, vaikuttaa yhteiseen identiteettiin.

Identiteetin vahvistamista ja uhkia

Maakunnallinen ja paikallinen identiteetti on tietoisesti tai tiedottomasti opittua. Kuten aikaisemmin on osoitettu, Pohjois-Pohjanmaan kulttuuri-identiteettiä ei pidetä yhtä selväpiirteisenä kuin monien muiden maakuntien. Vielä nykyään pohjoispohjalainen samastuu maakuntaa pienempään alueeseen, esim. kuntaan tai kylään.

Identiteettiä voi luoda kulttuuriperinteen avulla; samoin voi edistää asukkaiden yhteenkuuluvuudentunnetta, viihtyvyyttä, taloudellista toimeliaisuutta ja matkailua.

Meitä aikaisempien sukupolvien elämä perustui luonnon ja omien luonnonvarojen hyväksikäyttöön. Nyt kasvottoman markkinatalouden keskitystä suosivat opit ovat viemässä tuotantoa, luonnonvaroja ja ihmisiä maakunnasta pois. Tämä on suuri uhkatekijä, joka pitäisi voittaa. Sivistystason kohottaminen on siinä tärkein keino.

Yhtenä Pohjois-Pohjanmaan kehittämistyön lähtökohtana onkin, että asukkaat nykyistä aktiivisemmin perehtyisivät oman kuntansa, maakuntansa ja koko Suomen kulttuuriperinnön opetuksiin. Tässä julkaisussa on toivon mukaan aineksia Pohjois-Pohjanmaan ymmärtämiseen ja arvostamiseen.