[Kuva: Niva-Kaijan koulu]
Kyösti Kallion koulu 1960-luvun puolivälissä.

Oppilasjoukossa on aina ollut yksilöitä, joille koulunkäynti on ollut ongelmallista. Suurissa luokissa oli oppilaan itsensä ponnisteltava tietoa saadakseen, ja jos joku ei pysynyt mukana, hänelle ei voitu tarjota yksilöllistä opetusta. Vuosisadan alussa ymmärrettiin, miten tärkeää olisi perustaa opetustavoiltaan toisenlainen koulu vaikeasti oppiville. Jo tällöin käytettiin nimeä apukoulu, mutta niitä toimi vain suurissa kaupungeissa.

Nivalaan apukoulu perustettiin vuonna 1969. Ensin koulu toimi Junttilan koululla, sitten Vilkunassa. Toiminnan alkuvaiheissa oli paljon ennakkoluuloja koulua kohtaan, mutta koulu on löytänyt paikkansa koululaitoksen osana, jolla on oma tärkeä erillistehtävänsä.

Nivalan apukoulu oli nimeltään Vilkunan koulu, ja se toimi kirkonkylällä Kyösti Kallion koulun yhteydessä. Vaativaa opetustehtävää ovat hoitaneet seuraavat: Aila Raudaskoski, Niilo Vähäaho, Eero Snicker, Pasi Kalmari, Timo Leppälä, Eija Ypyä, Vieno Nurkkala, Yrjö Muilu, Erkki Honko, Hanna-Riitta Honko, Eila Leinonen ja Helena Ojalehto. Apukoulussa opiskellaan samoja aineita kuin peruskoulussa yleensä, mutta opetuksessa otetaan huomioon oppilaan vaikeudet. Edistynyt oppilas voi palata takaisin normaaliluokkaan. Oppilaan kehitystaso mitataan psykologisin testein.

Nivalan kunnan koululaitokseen perustettiin ensimmäinen erityisopettajan virka vuonna 1970. Erityisopettaja auttaa eriasteisista luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöistä kärsiviä. Kun aikoinaan virka perustettiin, tämänkaltaista opetusta tarvitsevia löytyi satakunta. Erityisopettajat ovat toimineet luokattomina eli kiertäneet kouluilla.

Opetusta ovat antaneet Lea Kalmari, Terttu Känsäkangas (omaa sukua Mehtälä), Aila Raudaskoski ja Pirkko Timonen.

Vuonna 2001 tehtiin päätös Niku-Matin erityiskoulun ja Kyösti Kallion koulun hallinnollisesta yhdistämisestä.