[Kuva: Yliojan koulu]

Ojanperältä oli pitkä ja varsinkin talvisaikaan hankala matka Sarjankylän kouluun eikä Vähäsarjan koulunkaan perustaminen tilannetta paljoa helpottanut.

Haapaveden ja Nivalan kuntien raja kulkee keskellä kyläkuntaa, ja koska rajan molemmin puolin löytyi kouluikäisiä lapsia, päädyttiin perustamaan kuntien yhteinen kansakoulu, joka sai nimekseen Yliojan koulu. Koulu aloitti toimintansa supistettuna kouluna 1945.

Kymmenen vuotta koulu toimi vuokrahuoneissa. Koulutilat olivat huonot eikä koko kylällä ollut sähköjä. Hankalan vanhalta puolelta Sarjanojan taloon siirtynyt koulu menetti tuhopolttajan sytyttämässä tulipalossa kaiken omaisuutensa ja muun muassa arkisto tuhoutui. Uudet koulutilat vuokrattiin Ojantakasesta.

1956 rakennettiin oma koulurakennus, jonka piirsi rakennusmestari Kaarlo Junttila. Luokkia rakennukseen tuli kolme ja opettajille kaksikerroksinen asuntosiipi. Uuden koulun myötä sai koko kyläkunta sähköt. Koska oppilaita oli paljon, perustettiin toinen opettajanvirka vuodesta 1959 lähtien. Opettajat eivät syrjäisellä kyläkunnalla viihtyneet, vaan virat olivat auki lähes vuosittain. Opettajina ovat olleet: Tuovi Auvinen 1945–1946, Eeva Sarjanoja-Hautala 1946–1949, Ellen Reinikka 1949–1950, Venny Rechardt 1950–19157, Ritva Laukka 1957–1958, Helena Jäppinen 1958–1959, Martti Helenaro 1959–1960, Pirkko Helenaro 1959–1960, Maila Järvelä 1960–1962, Kalevi Järvelä 1960–1961, Veikko Pihlajaniemi 1961–1965, Margit Vilkuna 1963–1965, Aaro Suhonen 1965–1968 ja Ulla Kupulisoja 1965–1968. Silloin kun koululla oli vain naisopettaja, tarvittiin pojille käsityönohjaaja. Tätä tointa hoitivat Mikko Ylioja ja Vilho Sarjanoja-Hautala.

Vuonna 1965 koulun oppilasmäärä oli enää 21, ja tulevaisuudessa oppilaat näyttivät entisestään vähenevän, eihän kyseisenä vuonna ollut kyläkunnalla syntynytkään kuin yksi lapsi. Osa oman piirin oppilaista kävi Sarjankylän koulua.

Hyväkuntoisiin koulutiloihin vedoten olisi johtokunta halunnut koulupiirit jaettavan, niin että toiminta Yliojan koulussa olisi oppilaskadosta huolimatta voinut jatkua, mutta kunnanvaltuusto päätti toisin. Myös Haapaveden kunta kannatti koulun lakkauttamista.

Vuonna 1968, 23 toimintavuoden jälkeen, koulunpito Yliojalla todettiin kannattamattomaksi. Koulurakennus myytiin teollisuustiloiksi.