[Kuva: Makolan koulu]

Vuonna 1940 käynnistetyn kaivostoiminnan seurauksena oli Makolaan syntynyt pieni yhdyskunta. Kaivoskylästä oli pitkä matka kouluihin, joten oman koulun perustaminen nähtiin tärkeäksi. Asiaa edesauttoi Aittolan koulun tilanahtaus. Makolan koulu aloitti toimintansa vuonna 1943 Outokumpu Oy:ltä vuokratuissa tiloissa, ja koululaiset saivat käyttää myös yhtiön urheilukenttää.

Aluksi opetusvälineistöstä ja tarvikkeista oli puutetta, joten käsitöitä ei opetettu ollenkaan. Myöskään tuohon aikaan tärkeää kasvimaata ei koulun ympäristössä ollut. Ensimmäisenä opettajana toimi Margareeta Timonen.

Jo viisikymmenluvun alussa lopetettiin kaivostoiminta Makolasta, mikä ei kuitenkaan oleellisesti alentanut oppilasmäärää, kävihän Makolassa oppilaita myös kauempaa Töllinperältä. Oppilasmäärä oli suurimmillaan 1953, jolloin koulua kävi 65. Jo vuonna 1951 oli perustettu toinen opettajanvirka. Johtokuntaan kuului kaivoksen henkilökuntaa ja kaivostoiminnan lakkaaminen muutti johtokunnan kokoonpanoa.

Hyttikankaalle oli tarkoitus rakentaa koulu 1950-luvun alussa, mihin Makolan oppilaat olisi siirretty. Oppilastilastot näyttivät nousevia lukuja ja erityisesti uskottiin Hituran kaivoksen tuovan lisää asukkaita seudulle. Makolan koulu oli 1960-luvulla ainoa Nivalan kouluista, joka toimi vuokrahuoneissa. Tilat olivat ahtaat ja epäkäytännölliset, ja monet Makolan piirin oppilaista menivät mieluummin uuteen Aittolan kouluun, joka oli lähempänäkin. Makola ei pystynyt palauttamaan näitä 20 oppilasta omaan kouluunsa, mikä ratkaisevasti vähensi oppilasmäärää. 1960-luvun puolivälissä oppilaita oli tuskin kahtakymmentä, joten kunta näki viisaimmaksi lakkauttaa koko koulupiirin.

Johtokunnan pöytäkirjoista on poimittu seuraava opettajaluettelo: Margareeta Timonen 1943–1945, Helmi Ahonen 1945–1948, Pentti Leipälä 1948–1949, Liisa Remes 1949–1951, Mirjam Eskola 1951–1952, Emma-Liisa Törnvall 1951–1952, Hilkka Putila 1952–1953, Elli Raudaskoski 1953–1954, Raija Esko 1953–1954, Ester Vähäaho 1954–1955, Eeva Laakkonen 1954–1959, Arvo Jalkanen 1955–1956, Ritva Versala (myöhemmin Kaattari?) 1956–1959, Esa Rättyä 1957–1958, Matti Huhtakangas 1958–1959, Antti Seppä 1959–1961, Laila Seppä 1959–1961, Eeva Nissilä 1961–1968, Timo Nissilä 1961–1968. Käsitöitä ovat opettaneet Petter Ollikainen, Matti Tölli, Onni Tölli, Lauri Konttila, Jaakko Tölli, Paavo Similä ja Anna Hautalahti.